Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 431E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Arıtma Çamurlarının Kontrolü
İngilizce Control of Treatment Sludges
Dersin Kodu
CEV 431E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Çiğdem Gömeç
Dersin Amaçları rıtma çamurlarından kaynaklanan çevre problemlerinin ve bunların kontrolü için gereksinimlerin belirlenmesi, analiz edilmesi, öğrenciye sentez ve tasarım becerisi kazandırmak
2. Arıtma çamurları ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, bunları geliştirme ve uygulama becerisi kazandırmak
3. Arıtma çamurlarının çevresel sistemler içindeki yerinin belirlenmesi ve çamur işleme ve uzaklaştırma tekniklerini uygulama, işletme ve yönetme becerisi kazandırmak
4. Yaratıcı, öz-güvenli, mesleğinde profesyonel ve etik sorumlulukları taşıyabilen bireyler olmalarını sağlamak
5. Kendilerini sürekli geliştirebilen bireyler olmalarını sağlamak
Dersin Tanımı Arıtma tesisi çamurlarının kaynakları, miktarları ve özellikleri. Çamur iletimi. Ön işlemler. Çamur yoğunlaştırma. Stabilizasyon. Şartlandırma. Susuzlaştırma. Isıl kurutma. Yakma. Nihai uzaklaştırma: Araziye uygulama; Düzenli depolama.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I.Arıtma çamurlarının kaynaklarını, miktarlarını ve özelliklerini belirleme; çamur işleme ve uzaklaştırma sistemleri ile ilgili mevzuata hâkim olma;
II.Katı madde miktarlarını kütle dengesi kullanarak belirleme;
III.Çamurların iletilmesi ve uygulanan ön-işlemler ile ilgili birimleri boyutlandırma;
IV.Çamur yoğunlaştırma tekniklerini tasarlayabilme;
V.Çamur stabilizasyon yöntemlerini (kimyasal, ısıl ve biyolojik) tasarlayabilme;
VI.Çamur şartlandırma işleminin teorisi ve uygulamasına hâkim olma ve en uygun şartlandırma yöntemini (kimyasal ve diğer) belirleyerek tasarımını yapma;
VII.Çamur susuzlaştırma tekniklerini öğrenme ve en uygun susuzlaştırma yöntemini (doğal ve mekanik) belirleyerek tasarımını yapma;
VIII.Çamur geri kazanımı ve nihai çamur uzaklaştırma yöntemleri ile işlenmiş çamurların araziye uygulama esaslarını belirleme becerilerini kazanır.
Önkoşullar CEV331
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Metcalf and Eddy, “Wastewater Engineering; Treatment and Reuse”, 4th Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 (Chapter 14).
Vesilind, P.A., “Treatment and Disposal of Wastewater Sludges“, Ann Arbor Science Publishers, 1980.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020