Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 423E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yersel ve Sayısal Fotogrametri
İngilizce Terrestrial & Num. Photo.
Dersin Kodu
JDF 423E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Dursun Zafer Şeker
Dursun Zafer Şeker
Dersin Amaçları 1.Yersel ve Sayısal Fotogrametride kullanılan yöntem ve kavramlarının öğretilmesi.
2.Hata kaynaklarının, nedenlerinin belirlenmesi ve giderilmesi.
3.Teorik bilgilerin uygulama yaptırılarak proje hazırlama, yönetme, yapma ve sunma bilgisinin kazandırılması.
Dersin Tanımı Yersel resim çekme kameraları. İzdüşüm denklemleri ve dış yöneltme. Plançete fotogrametrisi. Resim triyangülasyonu. Yersel stereofotogrametrinin normal, dönük, konvergent durumu. Paralaks fotogrametrisi ve düzeltme denklemleri. Fotogrametrideki koordinat sistemleri. Resim koordinat ölçme sistemleri. Resim koordinatlarının düzeltilmesi. Kolinearite-koplanarite koşulları ve resim arasındaki analitik bağıntılar.
Dersin Çıktıları 1. Yersel ve Sayısal Fotogrametride kullanılan kavram ve yöntemleri kullanabilmesi,
2. Çalışmalarda kullanılacak Kameraların kalibrasyonunu yapabilmesi,
3. Normal, dönük ve konvergent durumun matematiksel eşitliklerini çıkartabilmesi,
4. Proje tasarlama becerisini kazanabilmesi,
5. İlgili yazılım ve donanımları belirleme ve kullanabilmesi,
6. Proje sunma becerisini kazanabilmesi,becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar K. B. Atkinson, Close Range Photogrammetry and Machine Vision, 1996, Whitles Publishing Company, ISBN: 1-870-325-46-X.
H.M. Karara (Editor) Non Topographic Photogrammetry, ASPRS.
K. Krauss, Photogrammetry, 1994.
H. Beyer, Geometric and Radiometric Analysis of a CCD-Camera Based Photogrammetry Close-Range System
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020