Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / DNK 201 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 B0. Tanımlar : Dinamik, kinematik, kinetik, maddesel nokta, rijit cisim, konum, zaman
Vektörler (özet)
B1. Maddesel noktaların kinematiği
a. Doğrusal hareket
Zaman, konum, hız, ivme
Bağıl konum, bağıl hız, bağıl ivme
İvmenin konum, hız veya zamanın fonksiyonu olarak belli olması hali
b. Düzlemsel hareket
Konum, hız, ivme vektörleri
Ötelenen eksen takımı
Bağıl konum, bağıl hız, bağıl ivme vektörleri
Dik koordinatlada bileşenler
Doğal koordinatlada bileşenler
Kutupsal koordinatlada bileşenler
c. Uzaysal hareket (özet)
Silindirik koordinatlada bileşenler
B2. Maddesel noktaların kinetiği
a. Kuvvet, Kütle ve İvme
Newton hareket ilkeleri 1, 2, 3
Etkin kuvvet, efektif kuvvet ve dinamik denge
Birim sistemleri
Hareket denklemlerinin;
Kutupsal koordinatlada bileşenleri
Merkezsel kuvvet ve etkisinde hareket
Doğal koordinatlada bileşenler
Dik koordinatlada bileşenler
Maddesel noktalar sistemi;
Kütle merkezi
D'Alembert ilkesi (Etkin kuvvet takımı, efektif kuvvet takımına denktir)
Genel hareket denklemleri
b. Konumun fonksiyonu olarak kuvvet : İş ve enerji
Bir kuvvetin işi, dU = F_t ds = F.dr
Ağırlık kuvvetinin işi, çekim kuvvetinin işi, orantılı yay kuvvetinin işi
Korunumlu (konservatif) kuvvet
Potansiyel enerji
Hareket denkleminin teğetsel bileşenleri, F(s)_t = mv dv/ds
Maddesel noktanın kinetik enerjisi, iş ve enerji ilkesi
Enerjinin korunumu
Güç ve verim
Maddesel noktalar sistemi için;
İş ve enerji denklemleri
Enerjinin korunumu
c. Zamanın fonksiyonu olarak kuvvet
Bir kuvvetin impulsu, F(t) dt
Doğrusal impuls ve momentum
Açısal impuls ve momentum
Gök mekaniğine uygulama
Maddesel noktalar sistemi için;
Doğrusal impuls ve momentum
Açısal impuls ve momentum
Momentumun korunumu
Çarpışma
İmpulsif kuvvet, çarpışma hikayesi
Doğru Merkezsel çarpışma, çarpışma katsayısı
Eğik merkezsel çarpışma
Devamlı maddesel nokta akımı
Kütle kazanan veya kaybeden sistemler
B3. Rijit cisim kinematiği
Düzlemsel hareket
Ötelenme ve dönme
Ani dönme merkezi
Uzaysal hareket
Sabit eksen etrafında dönme
Sabit nokta etrafında dönme
Dönen eksen takımına göre hareket
İvmenin Coriolis bileşeni (Coriolis ivmesi)
Genel uzaysal hareket denklemleri
B4. Rijit cisim kinetiği
a. Kuvvet, Kütle ve İvme
b. İş ve Enerji
c. İmpuls ve momentum
B5. Titreşim
Statik denge konumu etrafında gerçekleşen tekrarlı hareketlere titreşim denir.
Tanımlar: Periyod, frekans, açısal frekans, genlik
Sönümsüz serbest titreşim
Basit sarkaç, küçük genlikli salınım
Bileşik sarkaç
Kütle-yay sistemi
Sönümsüz sistemin harmonik zorlanmış titreşimi
Dinamik büyütme faktörü, Rezonans
Sönümlü sistemin serbest titreşimi
Zayıf sönümlü harmonik titreşim
Kritik ve kuvvetli sönümlü hareket (titreşim olmaz)
Sönümlü sistemin harmonik zorlanmış titreşimi
Dinamik büyütme faktörü, Rezonans
2 Giriş
Temel kavramlar ve varsayımlarMaddesel Nokta Dinamiği

1. Maddesel nokta kinematiği, 3-49
Doğrusal hareket, Eğrisel hareket

2. Maddesel noktaların kinetiği, 58-87
Kuvvet, kütle, ivme

3. Maddesel noktaların kinetiği, 94-121
İş ve enerji

4. Maddesel noktaların kinetiği, 128-170
İmpuls ve momentumRijit Cisim Dinamiği

5. Rijit cisimlerin kinematiği, 182-230

6. Rijit cisimlerin düzlemsel hareketi, 240-259
Kuvvet, kütle, ivme

7. Rijit cisimlerin düzlemsel hareketi, 279-308
Enerji ve momentum yöntemleri

9. Mekanik titereşimler, 356-389
Serbest, zorlanmış, sönümsüz, sönümlü titreşimler
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020