Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 344 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çelik Yapılar I
İngilizce Steel Structures I
Dersin Kodu
INS 344 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
- 3 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cavidan Yorgun
Dersin Amaçları Bu dersin amacı ;
- Çelik yapıların tasarım esasları konusunda bilgilendirmek
- Çelik yapılarda çekmeye, basınca ve eğilmeye çalışan taşıyıcı elemanların tasarımını öğretmek
Dersin Tanımı Çelik yapıların tarihçesi / Çelik yapıların kullanılma alanları / Malzeme olarak çelik / Çelik yapıların
boyutlandırma esasları / Güvenlik, yükler ve yükleme durumları / Birleşimler ve birleşim araçları / Perçinli
ve Bulonlu birleşimler / Kaynaklı birleşimler / Çekme çubukları / Çekme çubuklarının ekleri / Basınç
çubuklarının hesabı / Tek parçalı basınç çubukları / Çok parçalı basınç çubukları / Birinci grup çok parçalı
basınç çubukları / Basınç çubuklarında ara bağlantıların hesabı / İkinci ve üçüncü grup çok parçalı basınç
çubukları / Eğilme çubuklarının hesabı / Hadde profilleri ile düzenlenen eğilme çubukları / Eğilme
çubuklarının ekleri / Takviyeli hadde profilleri ile düzenlenen eğilme çubukları / Bileşik eğilme/ Kafes
kirişler / Çatı makaslarının hesabı / Çatılarda stabilite bağları ve birleşim detayları
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanacaklardır :
1. Çelik malzeme ve birleşim araçlarını tanıma
2. Çelik yapılarda yükleri tanımlama ve farklı yükleme kombinasyonlarını oluşturabilme
3. Çekmeye, basınca ve eğilmeye çalışan yapısal çelik elemanlarını boyutlandırmak, gerilme ve
stabilite tahkiklerini yapmak
4. Çelik birleşim elemanları kullanarak çelik birleşimleri tasarlamak ve boyutlandırmak
5. Kiriş, kafes kiriş ve stabilite bağlantılarını boyutlandırmak
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Prof.Dr. Cavidan Yorgun “Çelik Yapılar I Ders Notları”
2. Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Uygulama Kılavuzu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016
3 Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapımına Dair Esaslar Yönetmeliği, http://www.resmigazete.gov.tr
Diğer Referanslar 1. W. Segui, “Steel Design”, Sixth Edition, Cengage Learning, 2018
2. C. Salmon, J. Johnson and F. Malhas, “Steel Structures, Design and Behavior”, Fifth Edition, Pearson, 2009.
3. A. O. Aghayere and J. Vigil, “Structural Steel Design: A Practice Oriented Approach”, Pearson, Second Edition 2015
4. L. Geschwindner, J. Liu and C. J. Carter, “Unified Design of Steel Structures”, 2017
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021