Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 314E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yapı Dinamiği
İngilizce Dynamics of Structures
Dersin Kodu
INS 314E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Yasin Fahjan
Dersin Amaçları Zamana bağlı yükler etkisi altındaki yapıların çözümlenmesi ve tasarımı.
Yapı sistemlerinin zaman bağlı olmayan yükler altında çözümlemesini anlamış öğrencilere zamana bağlı yükler altında davranışı, bu davranışın belirlenmesini ve bu davranışı kontrol eden temel dinamik sistem karakteristiklerini tanıtmak.
Dersin Tanımı Zamana bağlı yükler, Yapı sistemlerinin dinamik karakteristikleri
Ayrık parametreli sistemler, Tek ve Çok Serbestlik Dereceli Dinamik Sistemler
Dinamiğin Newton Yasaları, Hareket Denklemleri
Tek erbestlik Dereceli Dinamik Sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri
Sönüm ve sönüm türleri
Tek Serbestlik Dereceli Dinamik Sistemlerin sönümlü serbest ve zorlanmış titreşimleri
Titreşim karakteristiklerini ölçen ve kaydeden aletler
Titreşim izolasyonu
Tek Serbestlik Dereceli Dinamik Sistemlerin deprem yer hareketine vereceği yanıtın belirlenmesi
Genelleştirilmiş Tek Serbestlik Dereceli yapı sistemleri
Davranış Spektrumları
Çok Serbestlik Dereceli Dinamik Sistemlerin sönümsüz serbest titreşimleri, doğal titreşim mod biçimleri, frekansları ve periyotları
Çok Serbestlik Dereceli Dinamik Sistemlerin zorlanmış titreşimleri, Modların Süperpozisyonu Yöntemi
Çok Serbestlik Dereceli Dinamik Sistemlerin deprem yer hareketine vereceği yanıtın belirlenmesi
Spektral Analiz ve Modal Birleştirme Yöntemleri
Sayısal Hesap Yöntemleri, Mod biçimleri ve serbest titreşim frekanslarının belirlenmesi, Rayleigh Yöntemi
Zaman bölgesinde çözüm yöntemleri, Newmark Yöntemi
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023