Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 216 - Bilgisayar Dest. Harita Tas.
 

GEO 216 - Bilgisayar Dest. Harita Tas.

Dersin Amaçları

Öğrencilerin Ulusal Mesleki (BÖHHBÜY) göre Geomatik disiplinine ilişkin yazılımları kullanarak mevcut arazi ölçmeleri verilerinden sayısal haritalar üretmesi ve haritalar üzerinde kartometrik uygulamalar (Elle ortogonal, kutupsal koordinatları verilen noktaların kağıt üzerine aplikasyonu, aplikasyonunu yapılan noktalardan oluşan geometriden manuel koordinat okunması, ölçek hesabı, alan hesabı, boykesit-enkesit çizimi, eğim hesabı vb.) yaparak güçlü somut mesleki beceriler edinmeleri amaçlanmıştır.

Dersin Tanımı

Bilgisayar ortamında coğrafi bilgi sistemi altyapısını oluşturmak üzere Ulusal Mesleki Standartlara (BÖHHBÜY) göre büyük ölçekli harita ve harita bilgileri tasarım ve çizimi konusunda Geomatik disiplinine ilişkin yazılımları kullanarak mesleki uygulamaların (Ortogonal, kutupsal koordinatları verilen noktaların işaretlenmesi, eşyükselti eğrili planların hazırlanması, Boykesit- Enkesit çizimleri, taranmış görüntü üzerinden sayısallaştırma, dijital ortamda verilen kampüs haritasından Tematik Harita Üretimi, vb.) ele alınıp işlendiği bir derstir.

Koordinatörleri
Mehmet Ufuk Özerman
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023