Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / INS 232E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ölçme Bilgisi
İngilizce Surveying
Dersin Kodu
INS 232E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
2 2 1 1
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Uğur Algancı
Dersin Amaçları Bu ders,
1. Yeryüzünün fiziksel durumu ve buna bağlı referans sistemlerini temel harita ve ölçme kavramları ile ilişkilendirmeyi,
2. Yersel ve uydu bazlı ölçme yöntemleri ve ölçme aletlerini tanıtmayı,
3. Konum ve üç boyutlu veri ve bu verilerin inşaat mühendisliğinde kullanımını,
4. Toprak hacmi ve alanını kesitler ve ölçmelere göre hesaplamayı,
5. Mühendislik projelerinde klasik harita kullanımı ve okumayı
öğrencilere anlatmayı amaçlar.
Dersin Tanımı Fiziksel yeryüzü, koordinat sistemleri, projeksiyon ve harita bilgisi ile ölçme kavramı ve hataları. Yersel ve GNSS ve Uzaktan Algılama gibi uydu bazlı ölçme yöntemleri ve bu yöntemlerde kullanılan modern ölçme aletleri. Yükseklik ölçmeleri ve kesitler ile alan ve hacim hesapları. Coğrafi Bilgi Sistemi kavramı ve kullanım alanları. Fotogrametrik ölçme yöntemleri. Deformasyon Ölçmeleri. Klasik harita bilgisi okuma gibi temel bilgileri ve bunlara dair arazi ve laboratuvar uygulamalarını kapsar.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1. Barry F. Kavanagh, Geomatics, 2007. Prentice Hall, University of Michigan, ISBN: 013032289X
2. Barry F. Kavanagh, Surveying : with construction applications, Merkez Küt.Ders Kitapları - TA625 .K38 2004
3. Topoğrafya Ders Notları.Ufuk ÖZERMAN,2016
4. Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., Wasle, E., “GNSS--global navigation satellite systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more”, Wien: Springer, c2008
5. ESRI, “GIS for building and managing infrastructure”, Redlands, Calif.: ESRI, c2010
6. T.M. Lillesand, R.W. Kiefer, J. W. ChapmanRemote Sensing anad Image Interpretation. 2004. John Willey &Sons, Inc.NY, USA
7. O. Altan, S. Külür, G. Toz, H. Demirel, Z. Duran, M. Çelikoyan, 2007, Fotogrametri Cilt 1, 462 s., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023