Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 418E - Endüstriyel Atıksu Yönetimi
 

CEV 418E - Endüstriyel Atıksu Yönetimi

Dersin Amaçları

1. Endüstriyel atıksuları karakterize eden önemli kolektif kirlilik parametrelerini inceleme ve değerlendirme becerilerini kazandırmak
2. Endüstriyel proses ve kirlilik profillerini değerlendirme, ayrık endüstriyel akımlarını inceleme becerilerini kazandırmak
3. Çok bileşenli modelleme yaklaşımı ile biyolojik son arıtma yöntemlerini inceleme becerisine vakıf olmak
4. Fiziksel endüstriyel arıtma yöntemlerinin prensipleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak
5. Kimyasal ve fotokimyasal endüstriyel arıtma yöntemlerinin prensipleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak

Dersin Tanımı

Endüstriyel atıksu yönetiminde temel konular. Endüstriyel atıksulardaki kirletici parametrelerin sınıflandırılması. Atıksu karakterizasyonu ve önemli parametreler. Dirençli, tehlikeli ve zehirli endüstriyel kirleticiler, çıkış standartları. Atıksu karakterizasyonu bazlı arıtılabilirlik çalışmaları. Proses ve kirlenme profili kavramları. Endüstriden örnekler: kağıt, tekstil ve gıda endüstrileri. Fizikokimyasal arıtım proseslerinin esasları ve uygulamaları: yüzdürme, yumaklaştırma, membran filtrasyon, ozonlama, fotoliz ve ileri kimyasal oksidasyon prosesleri. Biyolojik proseslerin esasları ve uygulamaları. Atık azaltımı, geri dönüşüm ve yeniden kullanım. Katı atık ve çamur yönetimi.

Koordinatörleri
Fatma Fatoş Babuna
Fatma Fatoş Babuna
İdil Arslan Alaton
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022