Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 322E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Jeodezik Ağ Tasarımı
İngilizce Geodetic Networks Design
Dersin Kodu
JDF 322E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mustafa Tevfik Özlüdemir
Dersin Amaçları 1. Global, bölgesel, yerel ve özel Amaçlı Jeodezik Ağların Tasarımı ve gerçekleştirilmesi becerisini kazanmak
2. Problemi fark etme, anlama, çözüm stratejisi geliştirme, çözme, sonuçlarını raporlama ve sunma becerisi kazanmak
Dersin Tanımı Jeodezik referans sistemleri (GIS, CTS), genel bilgi, Jeodezik datum, WGS-84, ITRF, Jeodezik referans ağları: Global, lokal, ülke, Jeodezik ağ tasarımı (klasik olarak, uydu teknikleri kullanılarak), Klasik yöntemlerle yatay jeodezik kontrol ağı tasarımı, tesisi, ölçme, dengeleme, analiz ve test ölçütü, Açı ölçme ve indirgemeleri, Yatay kontrol ağlarının sıklaştırılması, özel sıklaştırma uygulamaları (kestirme v.b.), Klasik yöntemlerle düşey kontrol ağlarının tasarımı, tesisi, ölçme, dengeleme, analiz ve test ölçütü, Uydu gözlemleri ile yersel ölçülerin entegrasyonu, Transformasyonlar, Jeodezik ağların optimizasyonu, Coğrafi bilgi sistemi ve Ülke bilgi sistemine göre jeodezik veri.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci; Geomatik mühendisliği Programı çıktıları arasında yer alan
1. Jeodezik ağ ve sıklaştırma ağı ölçme yöntem ve tekniklerini uygulama ve jeodezik ağ noktalarının koordinatlarını hesaplama becerisi
2. Jeodezik ağları ve sıklaştırma ağlarını tasarlama, uygulama, değerlendirme ve değerlendirme sonuçlarını yorumlama becerisi
3. Amacına uygun olarak bir jeodezik ağı ya da sıklaştırma ağını, ağın oluşturulmak istendiği coğrafyanın özelliklerine ve belirlenen gerçekçi kriterlere göre tasarlama becerisi
4. Jeodezik ağlara ilişkin mühendislik problemleri belirleme, modelleme ve çözme becerisi
5. Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi
kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020