Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 328 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Su Temini&Atıksuların Uzakl.
İngilizce Water Supply and Wastewater Disposal
Dersin Kodu
CEV 328 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
- 2 3 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mustafa Turan
Recep Kaan Dereli
Serkan Güçlü
Gökhan Cüceloğlu
Gökşin Özyıldız
Mehmet Emin Paşaoğlu
Dersin Amaçları 1.Altyapı bileşenlerinin planlanması ve projelendirilmesine ait gereksinimleri belirleme,değerlendirme ve tasarlama becerisini kazandırma
2.Çevre sağlığı açısından gerekli altyapı sistemlerinin oluşturulması ve kontrolüne yönelik gerekli teknikleri uygulama, işletme ve yönetme becerisini kazandırma
Dersin Tanımı Nüfus Tahmin Yöntemleri, Su ihtiyacının belirlenmesi, Arz-talep Eğrisi, Yeraltı-yüzeysel su kaynakları,
Su Alma Yapıları, İsale Hatları, Pompa İstasyonları, Hazneler, İçmesuyu Şebekeleri, Tasarımı ve
Bilgisayar Uygulamaları, Kullanılan Borular, Vanalar, Boruların Döşenmesi, Kazısız İnşa Teknikleri,
Kayıp ve Kaçaklar, Kanalizasyon Sistemleri, Debi Hesabı, Şebekelerinin Tasarımı ve Bilgisayar
Uygulamaları, Boruların Döşenmesi, Kazısız İnşa Teknikleri, Bacalar, Dolu Savaklar, Ters Sifonlar ve
Geciktirme Hazneleri, Şebekelerin İşletilmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. I. Altyapı sistemlerinin projelendirilmesine yönelik, nüfus tahmin metotları, akım karakteristikleri, proje
süresi ve su tüketimi hakkındaki bilgilere vakıf olma;
II. II. Yüzeysel ve yeraltısuyu kaynaklarının kullanımı ve yeraltısuyu hidroliği hakkındaki bilgilere vakıf olma;
III. III. Suların iletilmesi ve depolanması, boykesit geçirme ve hidrolik prensipleri kullanarak şehre içme
suyunun temin edilmesini projelendirme;
IV. IV. Farklı iterasyon metotlarını kullanarak içmesuyu şebekelerinin tasarımını yapabilme;
V. V. Atıksu toplama sistemleri hakkındaki bilgilere hakim olma, atıksu kanal hesabına esas alınacak
debileri belirleyerek tasarımını yapabilme;
VI. VI. Yağmursuyu toplama sistemleri ve hidroliği hakkındaki bilgilere vakıf olma, yağmursuyu kanal
hesabına esas alınacak yüzeysel akış debileri belirleyerek tasarımını yapabilme;
VII. VII. Altyapı sistemlerinin işletilmesi ve maliyeti hakkında bilgilere vakıf olma
VIII. becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020