Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 432 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çevre Ekonomisi
İngilizce Environmental Economics
Dersin Kodu
CEV 432 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Naciye Esra Ateş Genceli
Dersin Amaçları 1) Genel iktisadi kavramlara vakıf olması
2) Mühendislik ekonomisi ilkelerini gerçek problemlere uygulayabilmesi
3) Çevre ekonomisinin esaslarını kavraması ve gerçek olaylara uygulayabilmesi
4) Ekonomi ve sürdürülebilirlik ilişkisini kavraması
Dersin Tanımı Genel iktisadi kavramlar; üretim fonksiyonları, tüketici davranışları; kayıtsızlık eğrileri; fiyat teşekkülü; esneklik; rant; sosyal refah kavramı ve Pareto optimumu. Dış etkiler. Sürdürülebilir kalkınma. Finansman matematiği. Nominal ve etkili faiz. Maliyet ve unsurları. Faydanın ölçülmesi. Fayda maliyet analizleri. Proje alternatiflerinin karşılaştırılması ve en ekonomik proje seçimi. Çevre kalitesinin ekonomik analizi. İnsan, piyasa ve çevre. Özel ve sosyal maliyet. Kirleten öder prensibi ve uygulamaları. Arıtma maliyeti.
Dersin Çıktıları 1) Genel iktisadi kavramlara vakıf olma
2) Gerek günlük yaşamda gerekse mesleki hayatta paranın zaman değerini hesaplayabilme
3) Çevre ve doğal kaynaklarla ilgili mühendislik ekonomisi problemlerini belirleyebilme, formüle edebilme ve çözebilme
4) Çevresel mal ve hizmetlerin faydalarını belirleyebilme
5) Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramlarını içselleştirme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanma
6) Çevresel sistemleri bütünleşik bir yaklaşımla, sebep/sonuç çerçevesinde analiz edebilme yeteneğini geliştirme
7) Çevre kalitesini bütünleşik bir sistem içinde yönetebilmek için mevcut teknikleri özümseyip analizini / sentezini yaparak mevcut çevresel problemlere uygulayabilme yeteneğini kazanma
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı DeGarmo E. P., Sullivan W. G., Bontadelli J. A., Wicks E. M. (1997). “Engineering Economy”, Prentice-Hall International, USA.
References Mostly Used:
Okka, O. (2006). “Mühendislik Ekonomisine Giriş” Nobel Yayın Dağıtım.
Karpuzcu M. (1987). “Çevre Ekonomisi”, İTÜ Yayını.
Gönen T. (1990). “Engineering Economics for Engineering Managers”, John-Wiley, NY
Field Barry C. (2001). “Environmental Economics: An Introduction”, McGraw-Hill/Irvin, NY, ISBN 0-07-242921-6.
Gilpin Alan (2000). “Environmental Economics: A Critical Overview”, John-Wiley, NY.
Field Barry C. (2000). “Natural Resources Economics”, McGraw-Hill Book Comp, NY.
Diğer Referanslar Tolga E. ve Karaman C. (1994). “Mühendislik Ekonomisi”, Teknik Üniversite Matbaası, Gümüşsuyu, İstanbul.
Sepulveda J. A., Souder W. E., Gottfried B. S. (1984). “Theory and Problems of Engineering Economics”, McGraw-Hill, USA.
Pearce D. W. and Turner R. K. (1989). “Economics of Natural Resources and The Environment”, The John Hopkins University Press, Baltimore, USA.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020