Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 332E - Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi
 

CEV 332E - Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi

Dersin Amaçları

1. Katı ve tehlikeli atık tanımı, miktarı, özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili temel bilgi ve kavramların edindirilmesi,
2. Entegre kentsel katı atık yönetim esaslarının öğrenilmesi, kentsel katı atık geri dönüşüm/kazanma, arıtma ve bertaraf teknolojilerinin öğretilmesi ve kavramsal tasarım becerisinin kazandırılması,
3. Düzensiz atık depolama sahalarının rehabilitasyonu ile ilgili planlama ve kavramsal tasarım becerisinin kazandırılması
4. Tehlikeli atık yönetiminde atık azaltma ve başlıca arıtma seçenekleri hakkında temel bilgilerin verilmesi,
5. Entegre atık yönetimi çerçevesinde Türkiye’nin AB ile uyumlu katı ve tehlikeli atık yönetimi planlaması ile ilgili temel ilke ve esasların aktarılması.

Dersin Tanımı

Katı atık ve ilgili terimlerin tanımı. Sınıflandırılması. Entegre katı atık yönetiminin esasları. Katı atıkların özellikleri. Analiz metodları. Geri dönüşüm ve geri kazanma. Katı atıkların geçici depolanması. Çöp kapları. Katı atıkların toplanması. Katı atıkların taşınması. Aktarma merkezleri ve taşıma optimizasyonu. Düzenli depolama. Alan seçimi. Depo gazı ve sızıntı suyu problemleri. Eski katı atık depo alanlarının rehabilitasyonu ve restorasyonu. Kompostlaştırma. Isıl dönüşüm prosesleri (yakma, gazlaştırma, piroliz). Tıbbi atıklar ve yönetimi. Tıbbi atıklarla ilgili yasal mevzuat. Tehlikeli atık tanımı ve temel kavramlar. Tehlikeli atıkların azaltılması. Tehlikeli atık arıtma ve uzaklaştırma metodları. Yasal düzenlemeler.

Koordinatörleri
Osman Atilla Arıkan
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020