Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 332E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi
İngilizce Management of Solid and Hazardous Wastes
Dersin Kodu
CEV 332E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Osman Atilla Arıkan
Dersin Amaçları 1. Katı ve tehlikeli atık tanımı, miktarı, özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili temel bilgi ve kavramların edindirilmesi,
2. Entegre kentsel katı atık yönetim esaslarının öğrenilmesi, kentsel katı atık geri dönüşüm/kazanma, arıtma ve bertaraf teknolojilerinin öğretilmesi ve kavramsal tasarım becerisinin kazandırılması,
3. Düzensiz atık depolama sahalarının rehabilitasyonu ile ilgili planlama ve kavramsal tasarım becerisinin kazandırılması
4. Tehlikeli atık yönetiminde atık azaltma ve başlıca arıtma seçenekleri hakkında temel bilgilerin verilmesi,
5. Entegre atık yönetimi çerçevesinde Türkiye’nin AB ile uyumlu katı ve tehlikeli atık yönetimi planlaması ile ilgili temel ilke ve esasların aktarılması.
Dersin Tanımı Katı atık ve ilgili terimlerin tanımı. Sınıflandırılması. Entegre katı atık yönetiminin esasları. Katı atıkların özellikleri. Analiz metodları. Geri dönüşüm ve geri kazanma. Katı atıkların geçici depolanması. Çöp kapları. Katı atıkların toplanması. Katı atıkların taşınması. Aktarma merkezleri ve taşıma optimizasyonu. Düzenli depolama. Alan seçimi. Depo gazı ve sızıntı suyu problemleri. Eski katı atık depo alanlarının rehabilitasyonu ve restorasyonu. Kompostlaştırma. Isıl dönüşüm prosesleri (yakma, gazlaştırma, piroliz). Tıbbi atıklar ve yönetimi. Tıbbi atıklarla ilgili yasal mevzuat. Tehlikeli atık tanımı ve temel kavramlar. Tehlikeli atıkların azaltılması. Tehlikeli atık arıtma ve uzaklaştırma metodları. Yasal düzenlemeler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Katı atık yönetimi ile ilgili tanımlayıcı, yasal ve idari temel bilgilerin kavranması,
II. Entegre katı atık yönetimi sistemi ve bileşenlerinin kavranması,
III. Kentsel katı atık miktar ve özellikleri ile ilgili temel esasların değerlendirilmesi,
IV. Atık toplama, taşıma ve geri kazanım sistemleri temel planlama ve tasarımı,
V. Biyolojik arıtma sistemlerinin kavramsal tasarımı ve işletilmesi,
VI. Düzenli ve düzensiz depolama tesislerinin temel tasarımı ve işletilmesi,
VII. Termal dönüşüm teknolojilerinde sistem seçimi,
VIII. Tehlikeli atık tanımı, sınıflama ve yönetimi ile ilgili temel bilgilerin değerlendirilmesi,
IX. Tehlikeli atıklarda atık azaltımı ve arıtımı esaslarının kavranması
becerilerini kazanır.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Öztürk, İ., Kentsel Katı Atık Yönetimi, İSTAÇ, 2011.
Diğer Referanslar Vesilind, P.A., Worrel, W., Reinhart, D., Solid Waste Engineering, Brooks/Cole, 2002.
LaGrega, M.D., Buckingham, P.L., Evans, J.C., "Hazardous Waste Management", Mc Graw-Hill, N.Y.,1994.
Tchobanoglous, G.,Theisen, H., Eliassen, R., Integrated Solid Waste Management, Engineering, Principles and Management Issues , Mc.Graw Hill, 1993.
Tchobanoglous, G., Kreith, F., Handbook of Solid Waste Management, Mc.Graw Hill, 2002.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020