Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 382E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Arazi Çalışması III
İngilizce Field Practice III
Dersin Kodu
JDF 382E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
1 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mustafa Tevfik Özlüdemir
Dersin Amaçları 1. BÖHHBÜY’ye göre jeodezik ağ tasarlamak, yersel ve GPS teknikleriyle ölçmek, koordinat,yükseklik, geoit yüksekliği ve doğruluk hesaplarını yapmak ,sonuçları analiz etmek,
2. Maliyet analizi ve uygulanabilirlik analizi yapmak.
3. Birlikte çalışmanın ve üretmenin esaslarını (roller, kişilerarası ilişkiler) kavramak ve değerlendirmek,
4. Bir proje raporunun yazılmasını (biçim,içerik,ifade yönünden) kavramak, yazmak ve etkili biçimde sunmak.
Dersin Tanımı İTÜ Kampus alanında ve çevresinde (5km2) ,Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretimi yönetmeliğine uygun olarak,”Halihazır Alım için C3 derece Nokta Sıklaştırması” projesi çerçevesinde,hem yersel ve hemde GPS tekniğiyle ölçülecek C3 dereceden bir jeodezik ağ tasarlanacak ve tesis edilecek.
Tesis edilen ağ;yersel tekniklerle ölçülecek (açı,kenar),GPS alıcıları ile veriler kaydedilecek.En küçük kareler yöntemiyle,noktaların ED-50 koordinatları ve TUDKA’ya dayalı yükseklikleri hesaplanacak,GPS yazılımı (SKI,BERNESE) kullanılarak noktaların TUTGA’ya dayalı koordinatları hesaplanacak.Geoit modeli kullanılarak noktaların geoit yükseklikleri ve ortometrik yükseklikleri hesaplanacak.Yersel teknikle ve GPS tekniğiyle bulunan koordinat,yükseklik ve doğrulukları karşılaştırılacak,sonuçlar yorumlanacak.
Her iki yöntemin maliyet analizleri yapılacak (İller Bankası Genel Müdürlüğü çizelgelerine göre),maliyetler , doğruluklar ve zaman karşılaştırması yapılarak yöntemlerin uygulanabilirliği değerlendirilecek.
Projenin raporu yazılacak ve sunulacak.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023