Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 182E - Arazi Çalışması I
 

JDF 182E - Arazi Çalışması I

Dersin Amaçları

1. BÖHHBÜY’ye göre eş yükselti eğrili bir planın, yersel yöntemlerle ölçülerek, koordinat, yükseklik ve doğruluk hesaplarının yapılarak oluşturulmasını,
2. Maliyet analizi ve uygulanabilirlik analizinin yapılmasını,
3. Birlikte çalışmanın ve üretmenin esaslarının (roller, kişilerarası ilişkiler) öğrenciler tarafından kavranması ve değerlendirilmesini,
4. Bir proje raporunun, biçim, içerik, ifade yönünden öneminin öğrenciler tarafından kavranmasını, yazılmasını ve etkili biçimde sunulmasını sağlamak.

Dersin Tanımı

İTÜ Kampüs alanı (5km2) içerisinde, kendisine gösterilen arazi parçasının, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Yönetmeliği’ne (BÖHHBÜY) uygun olarak, “Eş Yükseklik (Tesviye)
Eğrili Planını” çıkarmak üzere belirlenen iş adımlarını tamamlayarak bir proje niteliğinde sunulmasıdır.
Öncelikle arazi istikşafı ve kroki çizimi yapılacak, ardında kullanılacak ölçme aletlerinin kontrol ve kalibrasyonu tamamlanacaktır. Araziye ve amaca uygun poligon noktalarının seçimi ve bu
noktaların koordinatlarının ve yüksekliklerinin yersel tekniklerle ölçülerek (açı, kenar) belirlenmesini takiben takeometrik ölçmelerle arazinin ve detay noktalarının plana aktarımı için veri elde edilecektir. Yapılan ölçmelerin kontrolünden sonra büro aşamasına geçilecektir.
Büro kısmında, yapılan ölçmelere ait poligon, nivelman, takeometri ve alan hesapları yapılacak, ilgili çizelgelere işlenecek ve sonuçlar yorumlanacaktır.
Arazi ve büroda yapılan çalışmaların maliyet analizleri yapılacak (İller Bankası Genel Müdürlüğü çizelgelerine göre), maliyetler, doğruluklar ve zaman karşılaştırması yapılarak çalışmanın optimizasyonunun nasıl yapılabileceği anlaşılacaktır.
Proje raporu yazılacak ve sunulacaktır.

Koordinatörleri
Dursun Zafer Şeker
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019