Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 252 - Taşınmaz Hukuku
 

JDF 252 - Taşınmaz Hukuku

Dersin Amaçları

1. Medeni hukuk sistemini anlamalarını,
2. Medeni hukukun taşınmaz mal kavramına yaklaşımını anlamalarını,
3. Kişi kavramı ile mülkiyet hakkı ve taşınmaz mal mülkiyeti kavramlarını
anlamalarını,
4. Tapu sicil sistemi ile taşınmaz mal yükümlülüğü, rehini, kat mülkiyeti, miras,
mirasçılık ve mirasın intikali konularında öğrenciye bilgi kazandırmak

Dersin Tanımı

Medeni Hukuk Sistemi, Medeni Hukukun Taşınmaz Mal Kavramına Yaklaşımı, Kişi
Kavramı ve Kişi Türleri, Mülkiyet Hakkı ve Taşınmaz Mal Mülkiyeti, Zilyetlik
(Elmenlik), Tapu Sicili ve Sicil Sistemi, Taşınmaz Mal Yükümlülüğü, Taşınmaz Mal
Rehini, Kat Mülkiyeti, Miras, Mirasçılık ve Mirasın İntikali konularını içeren bir hukuk
dersidir

Koordinatörleri
Mustafa Yanalak
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024