Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / JDF 252 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Taşınmaz Hukuku
İngilizce Real Estate's Law
Dersin Kodu
JDF 252 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mustafa Yanalak
Dersin Amaçları 1. Medeni hukuk sistemini anlamalarını,
2. Medeni hukukun taşınmaz mal kavramına yaklaşımını anlamalarını,
3. Kişi kavramı ile mülkiyet hakkı ve taşınmaz mal mülkiyeti kavramlarını
anlamalarını,
4. Tapu sicil sistemi ile taşınmaz mal yükümlülüğü, rehini, kat mülkiyeti, miras,
mirasçılık ve mirasın intikali konularında öğrenciye bilgi kazandırmak
Dersin Tanımı Medeni Hukuk Sistemi, Medeni Hukukun Taşınmaz Mal Kavramına Yaklaşımı, Kişi
Kavramı ve Kişi Türleri, Mülkiyet Hakkı ve Taşınmaz Mal Mülkiyeti, Zilyetlik
(Elmenlik), Tapu Sicili ve Sicil Sistemi, Taşınmaz Mal Yükümlülüğü, Taşınmaz Mal
Rehini, Kat Mülkiyeti, Miras, Mirasçılık ve Mirasın İntikali konularını içeren bir hukuk
dersidir
Dersin Çıktıları 1. Hukuk kavramı ile sosyal hayatı düzenleyen kurallar arasındaki ilişkiyi açıklar.
2. Eşya hukuku konusunu oluşturan ayni (nesnel) haklar ve şahsi hakları açıklar.
3. Mülkiyet ve zilyetlik kavramları arasındaki ilişkiyi kurar.
4. Mülkiyet hakkının edinme şekilleri, kullanımı ve kısıtlama kurallarına hâkim olur.
5. Tapu kayıtları ve tapu sicili ilkelerini açıklar. Yapılan işlemleri yorumlar, idari ya da
teknik mevzuata uygunluğu anlamında değerlendirir.
6. Kat mülkiyeti mevzuatını açıklar. Kat mülkiyeti kurulmasını planlar ve tescilini
uygular.
7. Miras hukukuna ilişkin mevzuatı anlamıştır. Miras paylarının hesabını, intikal ve
iktisap işlemlerini yapar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Haritacılıkta Taşınmaz Hukuku, HKMO yayınları, 2010, Ankara.
Taşınmaz Mal Hukuku Ders Notları,
Diğer Referanslar Türk Medeni Kanunu (K.No : 4721, RG: 01.12.2001, 24600).
Kat mülkiyeti Kanunu
Kentsel Dönüşüm Kanunu
İmar Kanunu
Tapu Sicil Tüzüğü (Tüz.No: 94/5623, RG:07.06.1994,21953).
Hukuk Bilgisi, Savaş Taşkent, İ.T.Ü. yayınları, sayı:1275,1984
Medeni Kanun, Turgut Akıntürk, S yayınları, 1986.
Eşya Hukuku, Nuşin Ayiter, Savaş Yayınları, 1987.
Miras Hukuku, Nuşin Ayiter ve Ahmet Kılıçoğlu, Savaş Y. 1991.
Açıklamalı Kat Mülkiyeti Kanunu, Apdülkadir Arpacı, İ.Ü. Hukuk
Fakültesi, 1987.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020