Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 214E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İstatistik II
İngilizce Statistics II
Dersin Kodu
ISL 214E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Raziye Selim
Dersin Amaçları 1. Örnekleme kuram ve tekniklerini, parametrik ve parametrik olmayan hipotez sınamalarında kullanmak.
2. Parametrik ve parametrik olmayan istatistik yöntemlerini, mühendislik ve yönetim problemlerine uygulayabilmek.
Dersin Tanımı Bu ders parametrik ve parametrik olmayan istatistiki veri analiz etme yöntemlerini, sayısal verileri inceleyen kuram ve teknikleri, olasılık kavramını, mühendislik ve yönetim faaliyetlerinde kullanıldığı alanları kapsar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
I. Örnekleme kavramını anlayabilir ve örneklem istatistiklerini (tahmin edicilerini) hesaplayabilir.
II. Tek ve iki anakütle parametreleri üzerinde, parametrik hipotez sınamalarını, mühendislik ve yönetim konularında uygulayabilir.
III. İkiden fazla anakütle parametresini karşılaştırabilir ve ilgili konulara uygulayabilir.
IV. Türdeşlik, bağımsızlık ve uyum gücü sınamalarını yapabilir.
V. Tek, iki ve ikiden fazla anakütle varyansları üzerinde sınama yapabilir ve ilgili problemlere uygulayabilir.
VI. Korelasyon ve regresyon analizi ve parametre tahmini (nokta ve aralık) yapabilir.
VII. Tek, iki ve ikiden fazla anakütle ile ilgili parametrik olmayan sınamaları, işletme mühendisliği problemleri üzerinde uygulayabilir.
Önkoşullar ISL213
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Freund, J. E. (2002) Matematiksel İstatistik, (translated by Ü.Şenesen) Literatür Yayınevi
Diğer Referanslar Newbold, P. (2000), İşletme ve İktisat için İstatistik, (Translated by Ü.Şenesen) Literatür Yayınevi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020