Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / END 345 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yönetim Düşüncesinin Evrimi
İngilizce Evolution of Management Thought
Dersin Kodu
END 345 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 4 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cahit Ali Bayraktar
Dersin Amaçları 1. Yönetim uygulamaları ve yönetim modellerinin arkasındaki düşünce alt yapısını ve felsefesini açıklamak
2. Yönetim biliminin doğuşunu ve temelini oluşturan anlayışın ve bakış açılarının anlaşılması
3. 1980’e kadar olan yönetim düşünceleri hakkında bilgi aktarılması
Dersin Tanımı Yönetim ve organizasyonda temel kavramlar ve tanımlar. Yönetim ve Organizasyonun oluşumu. Örgütlerin evrimi, Yönetsel değerlerin farklı boyutları. Örgütlerin ve yönetimin önemi. Yönetim düşüncesinin konusu, özellikleri ve amaçları. Yönetim pratiğinin kuruluşu açısından örgüt teorisinin tanımı. Çağdaş, kültürel ve toplumsal değerlerin yönetim düşüncesi üzerindeki etkisi. Bilimsel olmayan yönetim dönemi. Bir sanat olarak yönetim. Bilimsel yönetim dönemi. Yönetim düşüncesinin bilimsel boyutları. Geleneksel organizasyonlardaki ana temalar ve başlıca eğilimler. Yönetimin profesyonelleşmesi. Bir meslek olarak yönetim.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Yönetim biliminin doğuşunu ve yönetim kavramının önemini anlar.
II. Yönetim bilimindeki temel kavramları öğrenir.
III. Yönetim biliminin teorilerini ve bakış açılarını kavrar, 1980 sonrası yönetim yaklaşımlarının temelini oluşturan teorileri öğrenir.
IV. Yönetim uygulamaları ve yönetim modellerinin arkasındaki düşünce alt yapısını ve felsefesini açıklar.
V. Projelerinde takım çalışması uygularlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022