Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / END 452 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Satınalma Yönetimi
İngilizce Purchasing Management
Dersin Kodu
END 452 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Murat Baskak
Dersin Amaçları 1. İşletmenin en önemli girdilerini oluşturan malzeme ve hizmetlerin uygun kalitede, uygun mâliyette, uygun miktarda ve uygun zamanda satın alınmasını ve bu performansın sürekli gösterilmesini gerçekleştirecek mühendisler yetiştirmek.
2. Tedârik ve satınalma işlevinin stratejik önemini algılamış olan mühendisler yetiştirmek.
Dersin Tanımı Temel Kavramlar (Tedârik, Satınalma, Tedârik Zinciri vb.). Satınalma Süreci ve Yönetimi. Satınalma Bölümü Organizasyonu. Stratejik Satınalma. Malzeme Yönetimi (Envanter Yönetimi). Yap-Satın Al Kararları. Taktik Satınalma Yaklaşımları (Müzakere ve Pazarlık, Fiyat Belirleme). Sözleşme Yönetimi. Dolaylı (Endirekt) Satınalma. E-Satınalma. Yalın Satınalma. Satınalmada Performans Ölçümü. Satınalmada Bilgi Sistemleri / Bilgi Teknolojileri (BS/BT). Tedârikçi İlişkileri Yönetimi (Tedârikçi Seçme ve Değerlendirme).
Dersin Çıktıları I. Satınalma, tedârik ve tedarik zinciri kavramları hakkında bilgi sahibi olma,
II. Tedarik zinciri içinde satınalmanın yerinin ve öneminin ne olduğunu yorumlayabilme,
III. Satınalma faaliyetlerini adım adım ayrıntılı şekilde öğrenme,
IV. Ne durumda yapma, ne durumda satın alma kararı verilmesi gerektiğini algılayabilme,
V. Satınalma işlevinin performansının nasıl belirlenebileceği,
VI. Satınalmada bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma
VII. Tedarikçi seçim ve değerlendirme sistematiği tasarlama
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı 1. Schuh, C., Strohmer, M.F., Easton, S., Hales, M.D., Triplat, A. (2014); “Supplier Relationship Management (How to Maximize Vendor Value and Opportunity”, ISBN-13: 9781430262596, 192 pages, New York: Apress
Diğer Referanslar 1. Mehmet Tanyaş, Murat Düzgün (2016), Uluslararası Lojistik: Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi, Nobel Yayınları, Çeviri, 2. Baskı, ISBN: 978-605-133-210-9, Ankara.
2. Triplat, A., Schuh, C., Raudabaugh, J.L., Strohmer, M.F., Kromoser, R. (2011);“The Purchasing Chessboard: 64 Methods to Reduce Costs and Increase Value with Suppliers”, ISBN-13: 9781461422204, Springer-Verlag New York Inc.,
3. Leenders, M. R., Fearon, H. E., Flynn, A. E. and Johnson, P. F. (2002); Purchasing and Supply Management, McGraw – Hill Inc., New York.
4. Monczka, R., Trent, R. and Handfield, R. (2002); “Purchasing and Supply Chain Management”, Thomson Learning, Ohio.
5. Van Weele, A.J. (2002); “Purchasing and Supply Chain Management, Analysis, Planning and Practice”, Thomson Learning, London.
6. Grieco, P.L. (1997), “Purchasing Ethics”, PT Publications, Florida ISBN-13: 978-0945456285
7. Halim Yurdakul (2015), Satınalma Yönetimi: Süreçler ve Uygulamalar, Nobel Yayınları, 1. Baskı, ISBN: 978-605-320-158-8, Ankara.
8. Murat Erdal (2014), Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Beta, 3. Baskı, ISBN: 978-605-333-194-0, İstanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020