Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 233 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Bölüm 1 (4 Hafta)
Giriş (Chapter -Ch- 1-2):
Esaslar
İktisatçılar nasıl düşünür?
Üretim olanakları, Fırsat Maliyeti, Mikroiktisat ve Makroiktisat
Arz ve talep, arz ve talebi belirleyen etmenler, esneklik ve uygulamalar
Bölüm 2 (3 Hafta)
Tüketici Teorisi (PR Ch. 3-4)
Tüketici davranışları. Bütçe kısıtı, kayıtsızlık eğrisi.
Bireysel ve piyasa talebi
Uygulamalar
Bölüm 3 (4 Hafta)
Üretici teorisi ve rekabetçi piyasa analizi (3 Hafta) (PR Ch. 6-7-8)
Üretim, azalan getiri, ölçeğe göre getiri
Üretim maliyetleri, uzun dönem ve kısa dönem maliyetler
Kâr maksimizasyonu ve rekabetçi arz
Refah analizi, rekabetçi piyasalar, taban fiyat, destekleme fiyatları, vergi ve sübvansiyon (1 Hafta) (PR Ch. 9)
Bölüm 4 (3 Hafta)
Piyasa gücü: Tekel (PR Ch. 10)
Eksik rekabet altında fiyatlama: fiyat farklılaştırması (PR Ch. 11)
Oligopol ve oyun teorisi (PR Ch. 12-13)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020