Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / EKO 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ekonomi
İngilizce Economics
Dersin Kodu
EKO 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nedime Lerzan Özkale
Dersin Amaçları 1) Mikroekonominin temel ilkelerini anlatmak
2) Makroekonominin temel işleyişini iktisat politikalarıyla ilişkisi içinde sunmak
Dersin Tanımı Mikro ve makroekonominin temel ilkelerine giriş, ekonominin temel sorunları, hanehalkı ve firma davranışının modellenmesi, piyasa yapıları, kamu maliyesinin temelleri, makroekonominin uluslararası ilişkileri de içerecek şekilde modellenmesi
Dersin Çıktıları ) Ekonominin temel sorunlarını anlama
2) Ekonomik analizin araçları ile tanışma
3) Ekonomideki mikro karar birimlerinin, hanehalkı ve firmaların, karar süreçlerini anlama
4) Teknoloji, üretim fonksiyonu, verimlilik, maliyet minimizasyonu ve kar maksimizasyonu kavramlarını anlama
5) Piyasaların işleyişini ve farklı piyasa yapılarını kavrama
6) Makroekonominin işleyişini kavrayabilmek için gerekli temel kavram ve süreçleri anlama
7) Reel ekonomi ile finansal ekonomi arasındaki bağları anlama
8) Hükümetin iktisat politikalarını değerlendirebilme
9) Açık ekonomilerin sorunlarını kavrama
10) Ekonomik analizi küresel ekonominin sorunlarıyla ve özellikle de gelişmekte olan ülkelerin sorunlarıyla ilişkilendirme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Economics, 9. Bası, David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, 2008, McGraw-Hill Higher Education.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022