Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / END 426 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kurumsal Kaynakların Planlanması
İngilizce Enterprise Resources Planning
Dersin Kodu
END 426 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Murat Baskak
Pınar Dursun
Dersin Amaçları 1. Üretim Plânlama ve Çizelgeleme konusunda edinilmiş bilgileri bir bilgisayar yazılımı üzerinde uygulamaya sokabilecek mühendisler yetiştirmek.
2. Ürün ağacının en alt düzeyinden başlayarak bir ürünün reçetesinin bilgisayar programına aktarılmasını sağlayabilme becerisi kazandırmak.
3. Gelen sipârişler çerçevesinde bir yazılım programı desteğiyle kapasite durumunu da dikkate alarak, ekonomik bir sipâriş ve üretim planı oluşturabilecek endüstri mühendisi yetiştirmek.
Dersin Tanımı Üretim Sistemi ve Kaynakları, Kaynak Planlama Kavramı, Kurumsal Kaynakları Planlamanın (KKP) Evrimi, Ürün Ağaçları, Ana Üretim Çizelgesi (MPS), Stoklar, Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP), Kaba Kapasite Planlama (RCCP), Kapalı Çevrimli Malzeme Gereksinim Planlaması, Kapasite Gereksinim Planlaması (CRP), Üretim Kaynaklarının Planlanması (MRP II), Dağıtım Gereksinimlerinin Planlanması (DRP), Dağıtım Kaynaklarının Planlanması (DRP II), Kurumsal Kaynakların Planlanması (ERP), ERP Yazılımlarının Seçimi, Değerlendirilmesi ve Örnek Yazılım Paketi Üzerinde Uygulama, ERP Projelerinin Aşamaları ve Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi Kavram ve Yazılımları
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1.Gerçek bir ürün üzerinde ürün ağacı oluşturabilme,
2.Kapasite kavramını daha iyi algılama ve gerçek uygulama alanlarına sokabilme,
3.Basit işletme yapısı içinden bütünleşik işletme yapısına ve oradan da işletmeler arası ağ yapısına geçişi gerek kavramsal, gerekse uygulama anlamında devreye alabilme,
4.Tedârikçi-üretici-müşteri ilişkisini bilgisayar ortamında etkin bir şekilde kurabilme,
5.Lojistik anlamdaki ekonomiklik ölçütünü dikkate alabilecek bir uygun dağıtım yapabilme
becerilerini kazanır.
Önkoşullar END 421 Üretim Planlama ve Kontrol
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Olson, D.L. (2004), “Managerial Issues of Enterprise Resource Planning Systems”, McGraw-Hill / Irwin, Boston
Diğer Referanslar 1.Tanyaş, M. (2007); “Kurumsal Kaynak Planlaması Ders Notları”, İ.T.Ü. İşletme Fakültesi, İstanbul
2.Harwood, S. (2004); “ERP Kurumsal Kaynak Planlaması, Çev: Sümen, H., Bileşim Yayınevi, İstanbul
3.Luscombe, A. (1993); “MRP II: Integrating The Business”, Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford”
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024