Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 460 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe E-Pazarlama
İngilizce E-Marketing
Dersin Kodu
ISL 460 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gonca Ulubaşoğlu
Dersin Amaçları 1. E-Pazarlama yöntemlerini ve stratejilerini bütün olarak anlamayı sağlamak,
2. İnternet ortamında yenilikçi pazarlama stratejilerini oluşturmak için gerekli bakış açısını kazandırmak,
3. E-Pazarlama modelleri oluşturma ve e-pazarlama stratejileri geliştirme becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı İnternet, firmaların pazarlama faaliyetleri açısından yeni araçlar ve beceriler gerektiren yeni bir faaliyet ortamı yaratmaktadır. Ders kapsamında ilişkisel pazarlama yaklaşımı temelinde, firmaların paydaşları ile etkili ilişkiler oluşturmasında ve sürdürmesinde İnternetin artan öneminden ve e-pazarlama kavramından bahsedilecektir. E-pazarlama faaliyetlerinin firma genel stratejisi ile bütünleşmesinde e-pazarlama karması unsurlarının önemi ve sadece İnternet üzerinde çalışan e-iş modelleri üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin;
I. İnternetin pazarlama faaliyetlerine etkileri hakkında bilgi edinme,
II. stratejik e-pazarlama planı hazırlayabilme,
III. e-iş modeli tasarlama
IV. E-pazarlama yönetiminin gerek piyasa mekanizması gerekse toplum üzerindeki etkilerini dikkate alma, sosyal sorumluluk ve etik anlayışını benimseyebilme,
V. takım olarak çalışabilme, işbirliği ve takım üyeleri ile iletişim kurma becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.
Önkoşullar Marketing (ISL 353E)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı - Özmen, Şule (2009), Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu E-Ticaret, Genişletilmiş 3.Baskı, Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Strauss, Judy, ve Frost, Raymond (2009), E-Marketing, 5.Baskı, Pearson Education International.
Diğer Referanslar •Andres, C., Great Web Architecture, IDG Books
•Büyükdemir, B. (2005), Kümesteki Kartal Neden Uçamaz, Türk Girişimcilerin İnternet Servüveni, Neden Kitap
•Carolyn, S. (2004), Internet Marketing: Foundations and Principles, Houghton & Mifflin.
•Carpenter P. (2000), Ebrands: Building internet business at breakneck speed, Harvard Business School Press.
•Chaffey, D., Mayer, R., Johnston, K. ve Chadwick, F.E. (2002), Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice, FT Prentice Hall.
•Dann, S. (2003), Strategic Internet Marketing, Second. Ed., Halsted Pr
•Godin, S. (1999), Permission Marketing, Simon & Schuster
•Hagel J., Singer M, (1999), Net worth: shaping markets when customers make the rules, Harvard Business School Press
•Journal of Electronic Commerce Research, http://www.csulb.edu/web/journals/jecr/p_i.htm
•Kalakota R., Whınston A.B. (1996), Electronic Commerce: A Manager’s Guide, Addison Wesley.
•Kelly K. (1998), New Rules for the New Economy: 10 Radical Strategies for a Connected World, Penguin Group
•Kenneth C. L. ve Carol G.T., (2003), E-Commerce: Business, Technology, Society, Second Edition, Addison Wesley Publishing Company
•Kırcova, İ. (2005), İnternette Pazarlama, 3.Baskı, Beta Yayınları
•Nielsen J. (1999), Designing Web Usability, New Riders
•Ross L. M., (2000), Businessplan.Com: How To Write An E-Commerce Business Plan, The Oasis Press
•Siegel, D. (2001), Şirketinizi Geleceğe Taşıyın, Literatür Yayınevi.
•Spector, R. (2000), Amazon.Com: Get Big Fast, Harper Business
•Tapscott, D. (1998), Growing up digital: The rise of the net generation, Mc Graw Hill
•Tapscott D., Lowy A. ve Ticoll D. (1998), Blueprint to the Digital Economy : Wealth Creation in the Era of E-Business, Mc Graw Hill.
•Vise, D.A, (2005), Çağımızın en yeni iş, medya ve teknoloji başarısı - Google Hikayesi, Koridor


•Business2.0 http://www.business2.com/
•Fast Company http://www.fastcompany.com/
•Red Herring http://www.redherring.com/
•Wired http://www.wired.com/
•ClickZ http://www.clickz.com/stats/
•Search Engine Watch http://searchenginewatch.com/
•Internet Statistics and Reports http://www.netcaucus.org/statistics/
•TÜİK http://www.tuik.gov.tr/
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022