Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ECN 104E - Piyasalar ve Ahlak
 

ECN 104E - Piyasalar ve Ahlak

Dersin Amaçları

1-) Kapitalizmin tarihsel gelişim sürecini öğrenmek.
2-) Kapitalizmin getirdiği güncel eşitsizlikleri ve çevresel problemleri öğrenmek.
3-) Yoksulluk, eşitsizlik, çevre sorunları ve adalet gibi konulara ekonomistlerin yaklaşımını öğrenmek.
4-) Yoksulluk, eşitsizlik, çevre sorunları ve adalet gibi konulara getirilen çözüm önerilerini öğrenmek.

Dersin Tanımı

- Milenyumun başlangıcından bu yana, özellikle zengin ve fakir arasındaki kutuplaşma genişledi, kişisel borç derinleşti, istihdam güvencesizliği yeni boyutlara ulaştı ve nihayetinde küresel ısınma ve buna bağlı çevre sorunları hem küresel güneyde hem de küresel kuzeyde bir kriz noktasına ulaştı.
- Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik felaket olan 2008 mali krizi, ekonomik ve sosyal varlığımızı organize etmede serbest piyasaların sınırlılıklarının araştırılmasına da ilgi uyandırdı.
- Bu okuma ağırlıklı ders, öğrencilere kapitalizm, ahlak, eşitsizlik ve adalet hakkındaki artık klasikleşmiş temel metinleri tanıtacak. Neden bazı şeyler satılık olmamalı? Doğaya değer vermenin doğru yolu nedir? Piyasa rekabeti ırkçılığı ve cinsiyetçiliği caydırır mı? Piyasalar servet eşitsizliğine yol açar mı? Bugün bazı ulusların diğerlerinden çok daha zengin olduğu gerçeğini ne açıklar?
- Kapitalizmin ortaya çıkışıyla başlayan ders, 20. ve 21. yüzyılda piyasaların ekonomik, çevresel ve hümanist eleştirisine geçer. Dersin sonunda öğrenciler, serbest piyasaların genişlemesinin, insanlar, çevre ve ahlak üzerindeki yıkıcı etkilerini ele alan araştırma ve geliştirme çalışmalarında bütüncül ve disiplinler arası bir perspektiften bakarak ampirik araştırma yapabilecek duruma gelebileceklerdir.

Koordinatörleri
Umut Kuruüzüm
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021