Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 433 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İş Hukuku
İngilizce Employment Law
Dersin Kodu
ISL 433 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ulaş Baysal
Dersin Amaçları 1) Hukukun temel kavramlarının, genel olarak hukukun ve iş hukukun kaynaklarının öğretilmesi
2) İşçi-işveren ilişkilerinin hukuksal çerçevesinin öğretilmesi
3) İş sözleşmesinin tanımı, türleri, yapılması ve sona ermesine ilişkin hukuksal çerçevenin öğretilmesi
4) İşçinin tanımının, benzer çalışanlardan farkının, işverene karşı hak ve borçlarının öğretilmesi
5) İşverenin tanımının, işçiye karşı hak ve borçlarının öğretilmesi
Dersin Tanımı Hukuka giriş, iş hukukunun tanımı, gelişimi, özellikleri, kaynakları. İşçi, işveren, işveren vekili, işyeri kavramları. Ferdi iş ilişkisinin kurulması, iş sözleşmesi, türleri, yapılması. İş sözleşmesinden doğan borçlar, işçinin iş görme, itaat ve sadakat; işverenin ücret ödeme, işçiyi gözetme ve eşit işlem yapma borcu. İş sözleşmesinin sona ermesi, işgüvencesi, kıdem tazminatı.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024