Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / END 421 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Üretim Planlama ve Kontrol
İngilizce Production Planning and Control
Dersin Kodu
END 421 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Murat Baskak
Dersin Amaçları 1. Gelişen planlama tekniklerini kullanma zorunluğunu benimsemiş ve buna uyum gösterebilecek mühendisler yetiştirmek.
2. Ekonomik bir üretim gerçekleştirebilmek için üretimi plânlama yeteneği kazandırmak.
3. Tüm dönemlerin yaşamsal öneme sahip konusu olan stok hakkında bilinçli uygulama yapabilecek mühendisler yetiştirmek.
Dersin Tanımı Üretim Kavramı, Üretim Sistemleri, Üretim Yönetimi ve Üretim Planlama Kavramı ve Hiyerarşisi, Talep Tahminleri, Stok Kontrol Sistemleri, Toplu Üretim Planlama, Ana Üretim Çizelgeleme, Malzeme Gereksinim Planlaması, Kapasite Planlama, Montaj Hatlarının Dengelenmesi, Üretim Çizelgeleme.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1.Üretim sistemleri hakkında sınıflandırma yapabilme ve içinde çalışacakları kurumun ne tip bir sistemde üretim yaptıklarını algılayabilme,
2.Geçmiş dönem talep yapılarını dikkate alarak geleceği tahmin edebilme,
3.Ürün grupları ve ürünler bazında toplu üretim planı yapabilme,
4.Stoğa yönelik üretim yapan şirketlerde ekonomik üretim ve ekonomik sipâriş miktarı belirleyebilme,
5.Sipâriş üzerine üretim yapan şirketlerde sipâriş parti büyüklüğünü belirleyebilme,
6.Fabrika kapasite plânlaması yapabilme,
7.Bir üretim hattını modelleyebilme ve dengeleyebilme
8.Gelen sipârişlerin ve/veya üretilecek ürünlerin atölye ortamında en kısa sürede ve/veya en az mâliyetle üretimi için gereken planlama ve programlamayı yapabilme ve çizelgeler oluşturma
becerilerini kazanır.
Önkoşullar END 331 Yöneylem Araştırması I
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Tanyaş, M., Baskak, M. (2008), Üretim Planlama ve Kontrol, 3. Baskı, İrfan Yayımcılık, 454 sayfa
Diğer Referanslar 1.Stevenson, W.J. (1999), Production/Operation Management, 6th Ed., Irwın/McGraw-Hill, Boston
2.Chase, R.B., Aquilano, N.J., Jacobs, F.R. (1998), Production and Operations Management; Manufacturing and Services, 8th Ed., Irwın/McGraw-Hill, Boston
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024