Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / END 232 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İşbilim
İngilizce Ergonomics
Dersin Kodu
END 232 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Çiğdem Altın Gümüşsoy
Dersin Amaçları I. Bu ders, disiplinlerarası bir alan olan ergonomiyle ilgili genel bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.
II. Bu ders kapsamında bu disiplinin temelinde var olan temel ilkeler, tasarım/yeniden tasarım aşamasında dikkate alınması gerekli ergonomik faktörler ve ergonominin araştırma temelinin öğrencilere kapsamlı bir şekilde sağlanılmasına odaklanılmıştır.
Dersin Tanımı Bu ders ergonomi alanında disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Bu disiplinin temelindeki prensiplerin, tasarım/yeniden tasarımda ergonomik nedenlerin ve temel ergonomi araştırmalarının öğrencilere kapsamlı olarak anlatılması amaçlanmaktadır.
Dersin Çıktıları I. Ergonominin farklı boyutlarını bilmek, önemini anlamak ve bireyin güvenliği ve etkinliği için tüm bağımsız faktörleri bütünleştirmek.
II. İnsan-bilgisayar sistemlerinin tasarımıyla ilgili olan fiziksel olanakları ve kısıtları, insan duyusal ve bilişsel diğer faktörlerinin referanslarıyla birlikte yazılı ve/veya örneklerle tanımlamak.
III. Ergonomi ve insan-bilgisayar etkileşimi konusunda uzman olabilmek için gerekli bilgi ve yetenekleri kazanmak.
IV. İnsan-bilgisayar sistem analizi ve tasarımında kullanılabilecek uygun araçları seçmek ve doğru bir şekilde kullanmak.
V. İş istasyonu tasarımında insan vücudunun antropometrik değişim bilgisini uygulamak.
VI. Sınıf çalışmalarının tamamlanmasında grup halinde çalışmak.
VII. Mesleki biyomekanik ile ilgili olan faktörleri anlamak.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023