Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / END 322E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sistem Benzetimi
İngilizce System Simulation
Dersin Kodu
END 322E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Murat Engin Ünal
Dersin Amaçları 1. Verilerin istatistiksel analizini yapma becerisi kazandırmak,
2. Simülasyon modeli kurma becerisi kazandırmak,
3. Simülasyon modeli ile deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme becerisini kazandırmak,
Dersin Tanımı Sistem simülasyonunun tanımı. Simülasyonda kullanılan temel kavramlar. Simülasyon çalışmalarının aşamalarının belirlenmesi. Sistem simülasyonunda yararlanılan istatistik-olasılık kavramlarının incelenmesi. Kesikli sistemlerin simülasyon modellerinin tasarımı. Simülasyon modellerinin programlanması. Çıktıların analizi. Varyans düşürme teknikleri. Doğrulama ve geçerlilik analizi.
Dersin Çıktıları I. Veri analizi ile ilgili olarak koşum testleri, histogram, PP ve QQ grafikleri çizimi, Ki-Kare ve Kolmogorov-Smirnov testlerini uygulama,
II. Verilen bir dağılım için rassal sayıdan rassal değer üretme,
III. Bir sistemin simülasyon modelini kurma ve el işlemi ile çözme,
IV. ARENA modeli kurma ve çalıştırma, doğrulama, geçerlilik,
V. Simülasyon modelleri ile deney tasarlama ve deneylerin koşturulması,
VI. Sonlanan ve sonlanmayan simülasyon modeline karar verme, koşum sayısı, küme sayısı belirleme, güven aralığı hesaplama ve çıktıları yorumlama,
VII. Indirekt ölçüm, kontrol değişkeni, eş rassal sayılar, zıt rassal sayıları kullanarak varyans düşürme
Önkoşullar END211 Sistem Analizine Giriş
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Simulation Modeling and Analysis, Averill M. Law, W. David Kelton, McGraw-Hill, Boston, 2000
Diğer Referanslar Banks, J., Carson II., J.S., Nelson B.L., and Nicol D.M., Discrete Event System Simulation 3th Edition, 2001, Prentice-Hall.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024