Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 233 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mikroiktisat
İngilizce Microeconomics
Dersin Kodu
ISL 233 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Özgür Kayalıca
Dersin Amaçları Öğrencilere temel mikroekonomi bilgisi ve yaklaşımlarını vermek, Öğrencilerin iktisadi ajanların (firmalar ve hanehalkları) davranışlarını anlamasını sağlamaktır.
Dersin Tanımı Bu ders temel mikroiktisat teorilerinin ve modellerinin kusursuz bir biçimde anlaşılmasını sağlamayı amaçlar.Bu ders kapsamında tüketici davranışı ve talep,maliyet ve üretim teorileri,piyasa yapıları ve refah ekonomileri tartışılmıştır.Ulusal çıktının fiyatlandırılması ve düzenlenmesi,gelir dağılımı,üretim faktörlerinin verimi ve fiyatlandırılması ve dış ticaret ile ilgili problemler göz önüne alınarak hanehalkı,firma ya da endüstrilerin bunlarla ilgili karar vermesi,temel ekonomi prensipleri ile bunların teori ve uygulamalarına vurgu yapılması.
Dersin Çıktıları İktisadın temel kavramlarını öğrenebilir ve araçlarını kullanabilirler. Piyasa mekanizmasının işleyişini kavrayabilirler ve iktisadi çevredeki değişimden piyasanın nasıl etkileneceğini analiz edebilirler. Tek tek iktisadi ajanların davranışlarının piyasa ve piyasanın da bu ajanların davranışları üzerindeki etkilerini anlayabilirler ve yorumlayabilirler. Farklı piyasa yapıları söz konusu iken firmaların fiyat ve üretim kararlarını değerlendirebilirler. Stratejik düşünmenin temel yaklaşımını edinebilirler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Pindyck, R.S., Rubinfeld, D.L. (2009) “Microeconomics”, 7th Edition, Pearson Int. Education [PR]
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020