Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / HUK 201 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İş Hukuku
İngilizce Labour Law
Dersin Kodu
HUK 201 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gizem Sarıbay Öztürk
Dersin Amaçları İş Hukuku dersi, işletmecilerin iş hayatında bilmeleri gereken temel hukuki çerçeveyi çizmektedir. İş sözleşmesi, işçi ve işveren arasındaki ilişkinin en önemli öğesidir. İş hayatında etkin ve yeterli bir yönetici olabilmede, iş hukukunun rolü büyüktür.
Dersin Tanımı İş Hukukunun tarihsel gelişimi, temel prensipleri ve kaynakları dersin çerçevesini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda işlenecek konular şöyle sıralanabilir: İşçi, işveren, çırak, stajyer, alt işveren, işveren vekili, işyeri ve işletme, iş sözleşmesi türleri: belirsiz ve belirli süreli iş sözleşmesi, tam ve kısmi süreli iş sözleşmesi, geçici iş ilişkisi, iş sözleşmesinden doğan borçlar: işçinin işverenin emir ve talimatları doğrultusunda çalıma borcu, sadakat borcu, işverenin ücret ödeme borcu, işçinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için gereken ortamı hazır tutma borcu, işverenin işçilere eşit davranma borcu; iş sözleşmesinin sona ermesi, iş güvencesi, kıdem tazminatı, çalışma süreleri, fazla çalışma, hafta tatili, yıllık ücretli izin ve işverenin işçinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hak ve yükümlülükleri.
Dersin Çıktıları Bu ders, işletmecilere iş hayatında bilmeleri gereken İş Hukuku çerçevesini çizmeyi amaçladığı için, öğrencilere sözlü ve yazılı hukuki iletişim becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır. Buna ilave olarak, uygulamaya yönelik çalışmalarla öğrencilerin analitik ve entegrasyon becerilerinin gelişmesi beklemektedir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı EYRENCİ/TAŞKENT/ULUCAN, Bireysel İş Hukuku, 5. bası, İstanbul 2014
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022