Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISL 443E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje Tasarım ve Yönetimi
İngilizce Project Design and Management
Dersin Kodu
ISL 443E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nihan Yıldırım
Dersin Amaçları 1 - Bütün mühendislerin sahip olması gereken sistem bakış açılarını öğrencilere kazandırmak
2 - Öğrencilerin, projelerin tüm teknik ve yönetimsel yönlerini ele almalarını sağlayacak bilgileri vermektir.
Dersin Tanımı Çok disiplinli bir faaliyet olan Proje Yönetimi, önceden tanımlanmış hedeflere, kısıtlı kaynak ve zamanda erişebilmeyi amaçlar. Bu ders, projelerin pek çok teknik ve yönetimsel yönlerini ele alan sistem yaklaşımları sağlamak için tasarlanmıştır. Dersin konuları, yeni proje fikri geliştirme, proje seçimi ve değerlendirmesi, proje organizasyonu, bütçeleme, çizelgeleme, yönetme, kontrol etme, denetleme ve sonlandırmayı içermektedir.
Dersin Çıktıları 1 - Proje Yönetimi sürecini anlayacak ve güncel hayatta değişik sektörlerdeki projeler için uygulayabileceklerdir.
2 - Birbiriyle rekabet halindeki yeni proje fikirlerini tasarlayabilecek, değerlendirebilecek ve seçebilecektir.
3 - Proje türlerini ayırt ederek; organizasyon yapısını belirleme, uygun takım oluşturabilme ve takım içi etkin iletişimi sağlayacaktır.
4 - Projeyi planlama, programlama, kaynak atama, izleme, etkin sonuçlandırma ve kontrol etme becerisine sahip olacaklardır.
5 - Proje maliyetlerini doğrulukla tahmin edebilecek ve kaynakları etkin kullanabilme yeteneğine sahip olacaklardır.
6 - Risk yönetim teknikleri aracılığı ile proje risklerini tanımlayabilecekler, etkilerini nicel olarak tahmin edebilecekler ve yönetebileceklerdir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar MS PRoject 2013
Diğer
Ders Kitabı Project Management in Practice – Third edition, Samuel J. Mantel, Jr., Jack R. Meredith, Scott M. Shafer, Margaret M. Sutton, John
Diğer Referanslar Kerzner, H., 2003, Project Management: A Systems Approach to Planning, Schedule, John Wiley&Sons Inc., New Jersey.
Kerzner, H, 2011. Project Management Best Practices- Achieving Global Excellence, Wiley.
PMI Proje Yönetim Standardı - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide, Pennsylvania, 2000 ve 2004.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024