Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / BUS 322 - International Business
 

BUS 322 - International Business

Dersin Amaçları

1.Uluslararası şirketler ve çok uluslu firmalarda yönetsel konularda bilgi sahibi
olmak
2.Uluslararası işletmelerde sosyal sorumluluk, etik ve kültür hakkında bilgi
sahibi olmak
3.Uluslararası kuruluşlarda karar verme ve planlamanın stratejik yönlerini
vurgulamak
4.Çok uluslu firmaların yönetiminde planlama, kontrol, liderlik ve insan
kaynakları yönetimi vb konuları tartışmak.

Dersin Tanımı

Küreselleşme ve Uluslararası İşletmecilik konularını ele alarak, işletmenin
politik, yasal, ekonomik ve sosyo-kültürel çevresiyle ilişkilerine değinmek,
oluşturulan küresel stratejiler doğrultusunda dış pazar değerlendirmeleri
yapmak, uluslararası işletmelerin organizasyonunu bir bütün olarak ele almak.

Koordinatörleri
İdil Vedia Evcimen
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2018