Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / HUK 213 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
İngilizce Occupational safety and health law
Dersin Kodu
HUK 213 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mahmut Kabakcı
Dersin Amaçları Ders ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda devletin rolü ve özellikle mevzuat oluşturma ve denetim yükümlülüklerinden başka, işverenler ile işçilerin hak ve yükümlülükleri ve bu arada bir iş kazası ya da meslek hastalığı ortaya çıktıktan sonra ortaya çıkan maddi ve manevi zararların tazminatı konuları ele alınacaktır.
Dersin Tanımı İnsan yaşamının korunması, devletin en temel yükümlülüğüdür. Çalışma insanları işten kaynaklı risklere maruz bıraktığından, çalışanların sağlık ve güvenliğinin özel olarak korunması, iş hukukunda ayrı bir öneme sahiptir. Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması niteliği gereği tıp ve mühendislik alanlarını ilgilendirse de, işverenlerin yükümlülüğü olarak iş sağlığı ve güvenliği hukukun düzenleme konusudur. Bu itibarla derste, iş sağlığı ve güvenliğinin devlet, işveren ve işçi olarak hukuki çerçevesi incelenecektir.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar MAHMUT KABAKCI (2009): AB İŞ HUKUKUNDA İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TÜRK MEVZUATININ UYUMU, BETA BASIN YAYIM, İSTANBUL

A. MURAT DEMİRCİOĞLU (2013): İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLİĞİ, 2. BASİ, BETA BASIN YAYIM, İSTANBUL

LEVENT AKIN (2013): İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ALT İŞVERENLİK, YETKİN YAYINEVİ, ANKARA

SARPER SÜZEK (1987): İŞ GÜVENLİĞİ HUKUKU, SEVİNÇ YAYİNEVİ, ANKARA
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023