Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / END 421E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Üretim Planlama ve Kontrol
İngilizce Production Planning and Control
Dersin Kodu
END 421E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Şule Itır Satoğlu
Dersin Amaçları I. Gelişen planlama tekniklerini kullanma zorunluğunu benimsemiş ve buna uyum gösterebilecek mühendisler yetiştirmek.
II. Ekonomik bir üretim gerçekleştirebilmek için üretimi plânlama yeteneği kazandırmak.
III. Tüm dönemlerin yaşamsal öneme sahip konusu olan stok hakkında bilinçli uygulama yapabilecek mühendisler yetiştirmek.
Dersin Tanımı Üretim Kavramı, Üretim Sistemleri, Üretim Yönetimi ve Üretim Planlama Kavramı ve Hiyerarşisi, Talep Tahminleri, Stok Kontrol Sistemleri, Toplu Üretim Planlama, Ana Üretim Çizelgeleme, Malzeme Gereksinim Planlaması, Kapasite Planlama, Montaj Hatlarının Dengelenmesi, Üretim Çizelgeleme.
Dersin Çıktıları I. Üretim sistemlerini sınıflandırmak ve içinde çalışacakları kurumun ne tip bir sistemde üretim yaptıklarını anlamak
II. Geçmiş dönem taleplerini dikkate alarak gelecekteki talepleri tahmin etmek,
III. Ürün grupları ve ürünler bazında toplu üretim planı yapmak,
IV. Ekonomik üretim ve ekonomik sipâriş miktarı belirlemek,
V. Sipâriş üzerine üretim yapan şirketlerde sipâriş parti büyüklüğünü belirlemek,
VI. Fabrika kapasite plânlaması yapmak,
VII. Bir montaj hattını modellemek ve dengelemek
VIII. Gelen sipârişlerin ve/veya üretilecek ürünlerin atölye ortamında en kısa sürede ve/veya en az mâliyetle üretimi için gereken planlama ve programlamayı yapmak ve çizelgeler oluşturmak
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Jacobs, F.R., Berry, W., Whybark, D., Vollmann, T., (2011). Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management. McGraw Hill, 6th Edition.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023