Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / END 321 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İş Etüdü
İngilizce Work Study
Dersin Kodu
END 321 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
4 4 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülçin Yücel Höge
Ceren Buket Kayı
Çiğdem Kadaifçi Yanmaz
Dersin Amaçları 1.İş Analizi ve Tasarımı konularında disiplinler arası bakış açısı kazanmak
2.Verimli aktivitelerin ve çalışma ortamının tasarlanması için öğrencilere temel beceriler, araçlar ve ilkeler kazandırmak.
Dersin Tanımı İşbilim (Ergonomi) açısından insan-makine sistemlerine genel bakış. İş Etüdünde işbilimin önemi. İş Etüdünün aşamaları. Metot Etüdü. İş ölçümü. Standart sürelerin bulunuşu. Sentetik zamanlar yöntemi (MTM, WF, MTA vb.) kronometraj ve iş örneklemesi. Laboratuarda çeşitli iş parçaları üzerinde metot etüdü ve iş ölçümü uygulamaları. Fabrika gezileri ve öğrencilerle çeşitli uygulamalar üzerinde tartışma.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
I.İş Analizi ve Tasarımının farklı yönlerinin ve her bir bireyin güvenlik ve verimliliğini etkileyen bağımsız faktörlerin önemini ve bütünlüğünü anlarlar.
II.Verimlilik kavramının organizasyon için önemini kavrarlar.
III.Montaj şemaları, operasyon süreç şemaları, akış süreç şemaları, akış diyagramları, fonksiyonlar arası süreç haritaları ve aktivite şemalarını çizebilirler.
IV.Kronometraj yöntemini kullanarak zaman standartlarını belirlerler.
V.Basit bir iş için iş örneklemesi yaparak, zaman standartlarını belirlerler.
VI.Basit bir durum için önceden belirlenmiş zaman sistemlerini kullanarak, zaman standartlarını belirlerler.
VII.Fiziksel bir çalışma ortamını, ortam sıcaklığı, görsellik, duyma ve gürültü, titreşim açısından değerlendirirler
VIII.Dönem projesi gerçekleştirmek için ekipler halinde çalışırlar.
Önkoşullar İşbilim
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ders Notları
Diğer Referanslar 1.Barnes, R. (1990); “Motion and Time Study”, John Wiley and Sons Ltd.
2.Niebel, B.W. (1998); “Motion and Time Study”, Irwin
3. ILO, (1997), ' İş Eütdü', Mili Produktivite Yayınları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024