Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / HUK 203E - Bilişim Hukuku
 

HUK 203E - Bilişim Hukuku

Dersin Amaçları

1. Bilgi teknolojilerinin gelişimini ve düzenlemelerin ortaya çıkmasını 2. anlamak(avantajlar ve dezavantajlar) Internet ça ğında mahremiyet ve izleme konularında temel bilgiye sahip olma, 3. Internette ifade özgürlü ğü konusundaki tartı şmaları tanımlama, 4. 5651 no’lu Internet Ortamında Yapılan Yayınların Dü zenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un değerlendirilmesi, 5. Sibersuç’un ne oldu ğunu ve bilgisayarla ilgili suçların Türk Ceza Kanun u’ndaki ve ilgili düzenlemelerdeki hükümlerini anlama, 6. Alan adlarının edinilmesinin ve korunmasının tanıml anması, 7. Internetin fikri mülkiyet kanunu üzerindeki etkisi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun uygulanması; sosyal a ğlardan doğan yeni yasal ve sosyal problemler

Dersin Tanımı

Bu ders Internet’in ana bile şen olduğu, bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili çok geniş çerçevedeki yasal sorunlarla ilgilenir. Internet hu kuku, hukukun yüksek ölçüde dinamik, hızlı değişen ve karmaşık bir alanıdır. Dersin sonunda ö ğrenciler Internet hukukunun basit kavramlarını ifade etme, yeni bilgi teknolojilerinin(özellikle Internetin) sosyal, politik ve yasal konulardaki önemli etkileri hakkında farkında olma ve bu alandaki durumlarla ilgili yasal argümanlar geli ştirme gibi konulardaki karmaşık yasal problemleri çözebilme yetisine sahip olacaklardır

Koordinatörleri
Elif Küzeci
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024