Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / MEK 205 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Mekaniği
İngilizce Engineering mechanics
Dersin Kodu
MEK 205 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hacı Abdullah Taşdemir
Dersin Amaçları DERSİN AMACI:
- Statiğin ve dinamiğin temel prensiplerini öğretmek
- Statiğin ve dinamiğin ilkelerini ilgili mühendislik problemlerine uygulama becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı DERS İÇERİĞİ:
Statiğin ilkeleri, kuvvet vektörü, moment, parçacığın ve rijit cismin dengesi, düzlem ve uzayda kuvvetler dengesi, bağlar ve bağ kuvvetleri, yapılar, sürtünme, ağırlık merkezi.
Dinamiğin ilkeleri, maddesel noktanın kinematiği ve kinetiği, problemin çeşitli koordinat sistemlerinde tanımlanması, genel hareket, mutlak ve bağıl hareketler, iş ve enerji, impuls ve momentum, çarpışma
Dersin Çıktıları DERSİN KAZANDIRACAĞI BİLGİ VE BECERİLER:
- Vektör cebri (skaler ve vektörel çarpım, toplama ve çıkarma), nokta veya eksene göre
moment hesabı
- Ağırlık merkezi hesabı
- Bağ kuvvetlerinin hesabı
- Yapıların (çubuklar, Gerber kirişleri, kafesler, çerçeveler, makinalar) statik dengesinin
belirlenmesi
- Maddesel noktanın kinematik ve kinetik problemlerini çözebilme
- Problem çözümünde serbest cisim diyagramını kullanabilme
- Problemi iş ve enerji ilkesiyle çözebilme
- Problemi impuls ve momentum ilkesi ile çözebilme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı DERS KİTABI:
- J.L. Meriam and L.G. Kraig, Engineering Mechanics: Dynamics
- R.C. Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics
Diğer Referanslar DİĞER KAYNAKLAR:
- J.L. Meriam and L.G. Kraig, Engineering Mechanics: Statics
- R.C. Hibbeler, Engineering Mechanics: Dynamics
- F.P. Beer, E.R. Johnston, Vector Mechanics for Engineers: Statics
- F.P. Beer, E.R. Johnston, Vector Mechanics for Engineers: Dynamics
- Y. Öztürk, Mühendislik Mekaniği: Statik
- M. Bakioğlu, Statik
- M. Bakioğlu, Dinamik
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022