Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / ISH 303E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gıda İşleme Teknikleri
İngilizce Food Processing Techniques
Dersin Kodu
ISH 303E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Derya Kahveci Karıncaoğlu
Dersin Amaçları 1. İşletme Mühendisliği öğrencilerine gıda kimyası, gıda güvenliği ve mikrobiyolojisi,
gıda işleme ve muhafaza yöntemleri ile gıda işleme ve muhafazasının kimyası
konularında temel seviyede bilgi vermektir.
2. Öğrencilerin takım içinde çalışma becerilerinin artırılması, çeşitli kaynaklardan bilgi araştırma ve
yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde sunulmasının sağlanması,
Dersin Tanımı Bu ders, Gıda mühendisliği konusunda temel bilgiler ve kavramlar, gıda kimyası, gıda
mikrobiyolojisi, sanitasyon-hijyen uygulamaları, HACCP-ISO 22000, kütle ve enerji denklikleri, gıdaların akışkanlık özellikleri, gıdalardaki kimyasal reaksiyonların kinetiği, hammadde hazırlama prosesleri, fiziksel ayırma işlemleri, kurutma, soğutma ve dondurma, ısıl işlemler ve hesaplamaları, fermantasyon teknolojisi konularında gereken bilgileri sunmak için tasarlanmıştır
Dersin Çıktıları Öğrenciler bu dersi başarıyla tamamladıklarında:
1.Gıda işleme ve muhafaza teknikleri hakkında temel bilgi edinmiş
2. Gıda güvenliği ve mikrobiyolojisi hakkında temel bilgi edinmiş
3. Gıda kimyası hakkında temel bilgi edinmiş
4. Problem çözme mantığı kazanmış
5.Bilgilerin önem derecesine göre ayrılması becerisini kazanmış
6. Bir problemin farklı yollardan çözebilme becerisini kazanmış
7. Problemleri çözmek için uygun mühendislik araç ve metotlarının uygulama becerisini
8. Projeye katkı sağlama ve diğer grup üyeleri ile ortak çalışma,
9. Çeşitli kaynaklardan bilgi araştırma, etkin bir şekilde sunum planlama ve araçlar ile sunma,
olacaktır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024