Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / HUK 212 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sendikalar & Toplu İş Sözleşmesi Hukuku
İngilizce Syndicate and collective bargaining law
Dersin Kodu
HUK 212 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ulaş Baysal
Dersin Amaçları Ders ile öğrencilere sendikaların kuruluşuna ve işleyişine dair ilke ve kurallar, sendika hakkının güvenceleri, toplu iş sözleşmesinin yer, kişiler ve zaman bakımından kapsamı, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi ve süreci, grev ile lokavtın öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin Tanımı İş hukukunun doğuşu, işçilerin sendikal örgüt çatısı altında işverenlere karşı bir pazarlık gücü elde etmeleri ile eş zamanlıdır. İşçilerin ancak işçi lehine değiştirilebilen kanunlar ile korunması anlayışı ikinci dünya savaşı ertesinde ortaya çıkmıştır. Sendikal örgütlenme ile işçiler, çalışma koşullarını işverenle topluca yürüttükleri bir pazarlık sonucunda ortaya çıkan toplu iş sözleşmelerinde emredici biçimde belirlemişler, pazarlık aşamasında grev ile işveren üzerinde bir baskı uygulayabilmişlerdir.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020