Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / HUK 203E - Bilişim Hukuku
 

HUK 203E - Bilişim Hukuku

Dersin Amaçları

Bilgi teknolojilerinin gelişimini ve düzenlemelerin ortaya çıkmasını anlamak (avantajlar ve dezavantajlar)

Internet çağında mahremiyet ve izleme konularında temel bilgiye sahip olma,

Internette ifade özgürlüğü konusundaki tartışmaları tanımlama, 5651 no’lu Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un değerlendirilmesi,

Sibersuç’un ne olduğunu ve bilgisayarla ilgili suçların Türk Ceza Kanunu’ndaki ve ilgili düzenlemelerdeki hükümlerini anlama,

Alan adlarının edinilmesinin ve korunmasının tanımlanması,

Internetin fikri mülkiyet kanunu üzerindeki etkisi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun uygulanması; sosyal ağlardan doğan yeni yasal ve sosyal problemler.

Dersin Tanımı

Bu ders Internet’in ana bileşen olduğu, bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili çok geniş çerçevedeki yasal sorunlarla ilgilenir. Internet hukuku, hukukun yüksek ölçüde dinamik, hızlı değişen ve karmaşık bir alanıdır. Dersin sonunda öğrenciler Internet hukukunun basit kavramlarını ifade etme, yeni bilgi teknolojilerinin (özellikle Internetin) sosyal, politik ve yasal konulardaki önemli etkileri hakkında farkında olma ve bu alandaki durumlarla ilgili yasal argümanlar geliştirme gibi konulardaki karmaşık yasal problemleri çözebilme yetisine sahip olacaklardır.

Koordinatörleri
Özgür Öztürk
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024