Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / HUK 212 - Sendikalar & Toplu İş Sözleşmesi Hukuku
 

HUK 212 - Sendikalar & Toplu İş Sözleşmesi Hukuku

Dersin Amaçları

Ders ile öğrencilere sendikaların kuruluşuna ve işleyişine dair ilke ve kurallar, sendika hakkının güvenceleri, toplu iş sözleşmesinin yer, kişiler ve zaman bakımından kapsamı, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi ve süreci, grev ile lokavtın öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Tanımı

ş hukukunun doğuşu, işçilerin sendikal örgüt çatısı altında işverenlere karşı bir pazarlık gücü elde etmeleri ile eş zamanlıdır. İşçilerin ancak işçi lehine değiştirilebilen kanunlar ile korunması anlayışı ikinci dünya savaşı ertesinde ortaya çıkmıştır. Sendikal örgütlenme ile işçiler, çalışma koşullarını işverenle topluca yürüttükleri bir pazarlık sonucunda ortaya çıkan toplu iş sözleşmelerinde emredici biçimde belirlemişler, pazarlık aşamasında grev ile işveren üzerinde bir baskı uygulayabilmişlerdir.

Koordinatörleri
Ulaş Baysal
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020