Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İşletme Fakültesi / BUS 315 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Employment Law
İngilizce Employment Law
Dersin Kodu
BUS 315 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mahmut Kabakcı
Dersin Amaçları Employment Law dersi, işletmecilerin iş hayatında bilmeleri gereken temel hukuki çerçeveyi çizmektedir. İş sözleşmesi, işçi ve işveren arasındaki ilişkinin en önemli öğesidir. İş hayatında etkin ve yeterli bir yönetici olabilmede, iş hukukunun rolü büyüktür.
Dersin Tanımı İş Hukukunun tarihsel gelişimi, temel prensipleri ve kaynakları dersin çerçevesini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda işlenecek konular şöyle sıralanabilir: İşçi, işveren, çırak, stajyer, alt işveren, işveren vekili, işyeri ve işletme, iş sözleşmesi türleri: belirsiz ve belirli süreli iş sözleşmesi, tam ve kısmi süreli iş sözleşmesi, geçici iş ilişkisi, iş sözleşmesinden doğan borçlar: işçinin işverenin emir ve talimatları doğrultusunda çalıma borcu, sadakat borcu, işverenin ücret ödeme borcu, işçinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için gereken ortamı hazır tutma borcu, işverenin işçilere eşit davranma borcu; iş sözleşmesinin sona ermesi, iş güvencesi, kıdem tazminatı, çalışma süreleri, fazla çalışma, hafta tatili, yıllık ücretli izin ve işverenin işçinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hak ve yükümlülükleri.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023