Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri / KIM 101EL - Genel Kimya I Lab
 

KIM 101EL - Genel Kimya I Lab

Dersin Amaçları

1. Güvenli koşullar altında öğrencilere kimya deneyleri yapma
alışkanlığı kazandırmak.
2. Kimya bilgilerini deneylerle desteklemek.
3.Temel deney teknikleri ve bazı cihaz kullanım uygulamaları
yapmak.
4.Bilimsel rapor yazmalarını sağlamak.
5.Günlük hayat ve kimyasallar arasındaki bağlantıyı anlamalarını sağlamak.

Dersin Tanımı

Genel Kimya Laboratuarı dersi, kimya bölümündeki en fazla öğrenci sayısına sahiptir. Binlerce mühendislik öğrencisine kimya alanına bir bakış açısı kazandırır. Genel Kimya dersinde verilen temel kimya konularını içerir. Bu laboratuarda, öğrenciler kimyasal bileşikler, çözeltiler, stokiyometri, ayırma
teknikleri, su sertliği, sabun eldesi ve elektrolitler hakkında bilgi edinirler.
Laboratuarde deney süresi yarım saat ile 2 saat arasında değişmektedir.

Koordinatörleri
Yasin Arslanoğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024