Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Genel Kimya I
İngilizce General Chemistry I
Dersin Kodu
KIM 101E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayşe Özdemir
Ayşe Özdemir
Dersin Amaçları 1. Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2. Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
4. Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.
5. Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın kanunlarını bu
çerçevede anlamalarını sağlamak.
Dersin Tanımı Madde: Özellikleri ve ölçümü, Atomlar ve Atom kuramı, Atomun Elektron Yapısı,
Periyodik Çizelge ve Atom Özellikleri, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu
Çözelti Tepkimelerine Giriş, Gazlar, Termokimya, Kimyasal Bağlar (Temel kavramlar
ve Bağ Kuramları), Moleküller arası Kuvvetler: Sıvılar ve Katılar, Çözeltiler ve Fiziksel
Özellikleri, Kimyasal Denge ve Prensipleri, Asitler ve Bazlar, İstemli Değişme: Entropi
ve Gibbs Enerji.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Atomun yapısı ve atom ile ilgili teoriler, periyodik cetvel hakkında yorum ve
uygulama yapabilir.
2. Kimyasal reaksiyonlarda stokiyometriyi kullanarak hesaplamalar yapabilir.
3. Sıvı çözeltiler ve gazlar ile ilgili farklı teori uygulamaları yapar ve problem çözebilir.
4. Isı,iş, entalpi ve iç enerji değişimleri ile ilgili uygulamalar yapabilir.
5. Bağ kavramı ve bağ kavramı ile ilgili çeşitli teorileri kullanarak, kimyasal bileşiklerin
üç boyutlu yapılarını gösterebilir.
6. Katıların kristal yapıları ile ilgili bilgi sahibidir ve uygulamalar çözebilir.
7. Termodinamik, denge, asitlik, bazlık kavramları ve konsantrasyon ile ilgili problemleri çözerler
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Genel Kimya, Prensipleri ve Modern Uygulamaları, R. H. Petrucci, W.S.
Harwood, Herring, Prentice Hall International, Inc., 2017, 10. Baskı
(General Chemistry, Principles & Modern Applications; R. H. Petrucci, F. G.
Herring, J. D. Madura, C Bissonnette; Pearson Canada, Inc., 2017, Eleventh
Ed. ISBN: 978-0-13-293128-1)
Diğer Referanslar N.J.Tro, 2008, Chemistry-A Molecular Approach, Pearson Prentice Hall,
ISBN:0-13-233250-.
T.L. Brown, H.E. LeMay, B.E.Bursten, C.J. Murphy, 2009, Chemistry-The
Central Science, Pearson Prentice Hall, ISBN:0-13-235849-.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020