Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe ONLINE A2+ LEVEL
İngilizce ONLINE A2+ LEVEL
Dersin Kodu
YDO 001 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 24 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Şerife İrem Baılıe
Dersin Amaçları Hazırlık programındaki bu derslerinin amacı öğrencilerin belli dilsel yapıları biçim ve işlev olarak anlamalarını özgün ve yarı özgün metinleri* okuma ve kelime bilgilerini kullanarak büyük oranda anlamalarını sürece yönelik yaklaşımlardan, retorik (sözsel) araçlardan ve sunulan çerçevelerden faydalanarak bağımsız ve akademik yazı üretebilmelerini özgün ve yarı özgün ders anlatımlarını anlamalarını, genel ve özel anlama yeteneklerini ve etkili not alma stratejilerini geliştirmelerini ve çeşitli bağlamlarda kendilerine güvenerek ve yeterli hissederek sözlü ifade ve etkileşim becerisi kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin Tanımı Öğrenciler bu seviyede eğitime başladıklarında başlangıç seviyesinde oldukları kabul edilir, orta-altı, orta ve orta-üstü (yalnızca gramer ve yazma derslerinde) ders kitapları ve yardımcı malzemeler kullanılarak orta-üstü seviyeye yaklaşmaları hedeflenir. Bu seviyedeki dersler, öğrencilerin uygun gramer yapıları yoluyla İngilizce kullanma becerilerini geliştirmelerine; çeşitli akademik ve akademik olmayan metinleri anlamak ve ilgili metinlere dair sorular çözmek yoluyla akademik okuma becerilerini geliştirmelerine, seviyelerine uygun akademik ders anlatımlarını dinleyerek not alma becerilerini geliştirmelerine, hedeflenen yazı türlerinde tutarlı paragraf ve kompozisyonlar yazarak akademik yazma becerilerini ilerletmelerine, seviyelerine uygun akademik kelime dağarcığını kazanmalarına, akademik ve akademik olmayan konularda etkili konuşma becerisi edinmelerine ve yazı portfolyoları aracılığıyla dil öğrenimi konusunda otonomi geliştirmelerine hizmet eder.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020