Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Genel Kimya
İngilizce General Chemistry I
Dersin Kodu
KIM 101E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ali Görkem Yılmaz
Dersin Amaçları 1. Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2. Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
4. Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.
5. Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın kanunlarını bu
çerçevede anlamalarını sağlamak.
Dersin Tanımı Madde: Özellikleri ve ölçümü, Atomlar ve Atom kuramı, Atomun Elektron Yapısı,
Periyodik Çizelge ve Atom Özellikleri, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu
Çözelti Tepkimelerine Giriş, Gazlar, Termokimya, Kimyasal Bağlar (Temel kavramlar ve
Bağ Kuramları), Moleküller arası Kuvvetler: Sıvılar ve Katılar, Çözeltiler ve Fiziksel
Özellikleri, Kimyasal Denge ve Prensipleri, Asitler ve Bazlar, İstemli Değişme: Entropi ve
Gibbs Enerji.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023