Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Genel Kimya I Lab
İngilizce General Chemistry I Lab.
Dersin Kodu
KIM 101EL Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emrah Şık
Dersin Amaçları 1. Güvenli koşullar altında öğrencilere kimya deneyleri yapma (Course Objectives) alışkanlığı kazandırmak.
2. Kimya bilgilerini deneylerle desteklemek.
3. Temel deney teknikleri ve bazı cihaz kullanım uygulamaları yapmak. 4.Bilimsel rapor yazmalarını sağlamak.
5.Günlük hayat ve kimyasallar arasındaki bağlantıyı anlamalarını sağlamak.
Dersin Tanımı Genel Kimya Laboratuarı dersi, kimya bölümündeki en fazla öğrenci sayısına (Course Description) sahiptir. Binlerce mühendislik öğrencisine kimya alanına bir bakış açısı kazandırır. Genel Kimya dersinde verilen temel kimya konularını içerir. Bu laboratuarda, öğrenciler kimyasal bileşikler, çözeltiler, stokiyometri, ayırma teknikleri, su sertliği, sabun eldesi ve elektrolitler hakkında bilgi edinirler. Laboratuarde deney süresi yarım saat ile 2 saat arasında değişmektedir.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023