Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri / MMD 204E - Deniz Ticareti Hukuku
 

MMD 204E - Deniz Ticareti Hukuku

Dersin Amaçları

Deniz Ticareti Hukukunun kavram ve kurumlarının öğretilmesi.

Dersin Tanımı

Ders içeriği aşağıdaki gibidir:
Hukuk kavramı ve tanımı; hukukun kaynakları ve dalları; Dünya’daki hukuk sistemleri ve Türk hukuk sistemi; borcun kaynakları: sözleşmeler, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme; deniz ulaştırmasıyla ilgili uluslararası sözleşmeler; gemi, bayrak, denize-yola-yüke elverişlilik; gemi evrakı, gemide tutulan kayıtlar; donatan ve donatma iştiraki; kaptanın yetkileri ve sorumlulukları; deniz ticareti sözleşmeleri, çarter sözleşmeleri, navlun sözleşmesi, starya, sürastarya, konşimento; taşıyanın sorumluluğu; deniz kazaları: müşterek avarya, çatma, kurtarma; sorumluluğun sınırlanması; deniz çevre (petrol vs.) kirliliği zararının tazmini; cebri icra.

Koordinatörleri
Onur Sabri Durak
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024