Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe GENEL KİMYA
İngilizce General Chemistry I
Dersin Kodu
KIM 101E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nesrin Köken
Dersin Amaçları 1 - Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2 - Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3 - Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.
4 - Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.
5 - Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve doğanın kanunlarını bu çerçevede anlamalarını sağlamak.
Dersin Tanımı Kimya ve stokiyometri, atomlar ve atom teorileri, periyodik cetvel ve bazı atomik özellikler, kimyasal bağlar, moleküler geometri,gazlar ve gaz yasaları, sıvılar, katılar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri, termokimya, kimyasal denge, asit ve bazlar, termodinamik
Dersin Çıktıları - Atomun yapısı ve atom ile ilgili teoriler, periyodik cetvel hakkında yorum ve uygulama yapabilir.
2 - Kimyasal reaksiyonlarda stokiyometriyi kullanarak hesaplamalar yapabilir.
3 - Sıvı çözeltiler ve gazlar ile ilgili farklı teori uygulamaları yapar ve problem çözebilir.
4 - Isı,iş, entalpi ve iç enerji değişimleri ile ilgili uygulamalar yapabilir.
5 - Bağ kavramı ve bağ kavramı ile ilgili çeşitli teorileri kullanarak, kimyasal bileşiklerin üç boyutlu yapılarını gösterebilir.
6 - Katıların kristal yapıları ile ilgili bilgi sahibidir ve uygulamalar çözebilir.
7 - Termodinamik, denge, asitlik, bazlık kavramları ve konsantrasyon ile ilgili problemleri çözebilir.
8 - Tüm bu bilgilerini güncel hayattan gerçek örneklerle destekleyebilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022